Stärk stödet till brottsoffer

Skriver idag på Sydsvenskan med Inger Davidson och Anne Holmdahl om vikten av stärkta brottsoffer. Vi kristdemokrater menar att det finns flera saker som behöver och kan göras för att stärka stödet till brottsoffer. Läs artikel här.

Vad är det som ger rubrik i media? Självklart är det spektakulära, det som kittlar och skapar en massa utrop av typen: ”Tänk så hemskt! Hur ser en sådan gärningsman ut?”. Vi blir bestörta, omskakade, arga, oroliga och vill veta mer. Men bakom de flesta av dessa brott finns det brottsoffer. Hur går det för dem? Vem sträcker ut en hjälpande hand? Vem lånar ett lyssnande öra och guidar dem genom kris, skräck och, inte minst, i det samhällsmaskineri som ska hanteras?

Fördubbla summan som gärningsmannen betalar till Brottsofferfonden

Idag betalar en gärningsman 500 kronor till Brottsofferfonden. Vi kristdemokrater anser att denna summa är för låg. Den bör höjas till åtminstone det dubbla. Det är viktig signal att gärningsmannen tar ett visst ekonomiskt ansvar för sitt brott. Alla gärningsmän kommer inte att kunna betala beloppet, men många kan betala mer än dagens 500 kronor.

Staten måste bidra ekonomiskt till vittnesstödet

 I alla landets tingsrätter finns det volontärer som helt utan ersättning ställer upp som stöd för målsäganden och vittnen. De finns där för att informera och ge stöd åt den som känner sig rädd och orolig inför den, många gånger, obehagliga tillställning som en huvudförhandling är. Stödverksamheten finansieras i dag i huvudsak ur Brottsofferfonden och genom vissa donationer från företag, som exempelvis Stenibrenner och Nyberg i Göteborg, men saknar helt finansiering från statens sida.  Detta vill vi ändra på. Staten måste bidra ekonomiskt till denna viktiga verksamhet.

Utred möjligheten att staten förskotterar skadestånd

En brottsutsatt kan få skadestånd. Den som begår ett brott är skyldig att ersätta den brottsutsatte för de skador som brottet har orsakat. Om gärningsmannen inte kan betala eller om denne är okänd finns två andra möjligheter att få ersättning. Antingen via ett försäkringsbolag eller genom att staten betalar brottsskadeersättningen om man inte fått full kompensation på de andra sätten. Det kan vara svårt för ett brottsoffer att få ut den ersättning man har rätt till och ofta kräver det ett eget engagemang. Det är inte rimligt att den brottsutsatte i olyckliga fall ska behöva ägna mängder av både tid och kraft åt att få sin rätt. Vi kristdemokrater anser att systemet måste ses över. Det bästa vore om staten kunde förskottera skadeståndet till den utsatte och att det sedan får göras upp om brottslingen, försäkringsbolaget eller staten ska stå för notan. Detta ska inte den som har blivit utsatt för brott överhuvudtaget behöva bekymra sig om.

 Det bästa är naturligtvis att förhindra att brott överhuvudtaget begås för att förhindra att fler blir brottsoffer Därför är det brottsförebyggande arbetet så grundläggande. Men det räcker inte. De som har blivit utsatta för brott måste kunna vara trygga med att de får allt tänkbart stöd men också att brottet utreds och att den skyldige hittas och döms. Alliansregeringen har satsat stort på att bland annat öka antalet poliser. Det har varit helt rätt men det är viktigt att alla delar av rättskedjan inklusive stödet till brottsoffer fungerar.

Brottsoffrens röster försvinner alltför ofta i bruset. Vi anser att det är hög tid att regeringen nu prioriterar stödet till dem som blivit utsatta för kränkningar av olika slag. Det finns mycket som går att göra som inte behöver kosta några stora summor . Det är dags att se till att talet om stöd till brottsoffren blir mer än bara ord.

Jag har kollat upp och det var 12 år sedan avgiften till brottsofferfonden höjdes och om när jag räknat lite på penningökningen så ger den minst 100 kr till. Läs artikel här.

Var social, dela med dig!
,