Viktigt med öppenhet och mångfald

Åkesson sa att han var upprörd över att prästen bjöd in en rabbin och en iman. Varannan år har det varit en interreligiös gudstjänst i storkyrkan. Jag ser det som positivit att mångfalden får prägla, därför skriver jag tillsammans med i SvD.

”Varje år öppnas riksdagen med en traditionell gudstjänst i Storkyrkan. Det är Svenska kyrkan som bjuder in till gudstjänst och att det är frivilligt att gå på den. Sedan flera år tillbaka är det tradition att vartannat år bjuda in även en rabbin och en imam som företrädare för de två systerreligionerna judendom och islam, där islam också är den näst största av religionerna i Sverige. Det är inget nytt och att göra det är en naturlig del av att vår gemensamma svenska kultur präglad av mångfald. En mångfald som berikar de tankar och föreställningar som bygger vårt fina och unika svenska samhälle. Vi ser det som mycket positivt att gudstjänsten präglas av mångfald.”

Läs hela artikeln, läs också Nyheter24, läs Åke Bonniers och Lars-Olof Johansson på SvD, Politikerbloggen, Kyrkans tidning skriver om det.

Jag skriver också i Världen Idag.

Var social, dela med dig!
,