Socialförsäkringarna ska innebära trygghet – även för egenföretagare

Mina motioner fortsätter att uppmärksammas! Radionytt nämner EmmaHenriksson och min motion om public service.

Djurensrätt och Dagens fiske nämner min motion om fiske. Bengt Held nämner min blogg om HBT-flyktingar.

Sedan skrev jag artikel utifrån en av mina motioner om småföretagare och socialförsäkringssystem som har publicerats hos Småföretagarnas riksförbund

Vi har ett på många sätt fungerande trygghetssystem i Sverige där alla inkluderas. Åtminstone tror många att det är så. Det gäller dock bara om du passar in i normen. I den normen ska du vara anställd och inte egen företagare. Vi politiker talar ofta om att vi vill att fler ska bli företagare, att det bara är fler och växande företag som kan skapa arbeten. Då måste vi också se till att skapa förutsättningar för fler att vilja och våga bli företagare. Samtidigt måste de som redan har tagit steget kunna känna sig trygga.

 Många, oavsett anställningsform, upplever att de har stora problem när de ska ansöka om föräldrapenning. Detta gäller inte minst egenföretagare.

På de informationsträffar som Försäkringskassan anordnar är det vanligt att det endast är en genomgång av reglerna för dem som är anställda. Flera egenföretagare har vittnat om att handläggarna inte kan besvara deras frågor. Likaså är det ofta svårt att få ett besked från Försäkringskassan om nivån på Sjukpenninggrundande inkomst, SGI, det vill säga nivån för föräldrapenning. I många fall hamnar egenföretagare på lägstanivån, det vill säga 180 kronor per dag, om företaget exempelvis befinner sig i ett uppbyggnadsskede. SGI ska grundas på vad företagets nettointäkter hade blivit för innevarande år och ofta kan det vara svårt att veta och det blir en fråga vad Försäkringskassan kan anse som rimligt. Om företaget fortfarande är under uppbyggnadsskede ska SGI baseras på vad en anställd med motsvarande arbetsuppgifter och utbildning skulle ha tjänat. Det ska inte läggas på lägstanivå.

 Det tycks finnas brister i kunskap kring vad det innebär att vara företagare. Men framförallt är det bristen på ett tydligt och förutsägbart regelverk som är boven i dramat. Här har vi politiker att stort ansvar att rätta till bristerna om våra uppmaningar bekännelser om vikten av företagande ska bli mer än ord.

Läs hela här. Västerviks-tidning har min debattartikel inne.

Var social, dela med dig!
, , ,