Lyft föräldraransvaret

Igår skrev jag i Kvällsposten med David Lega och Ardavan Khoshnood.

Debatten pågår också i vår lokaltidning om unga som inte vill vittna eller föräldrar som förhindrar dem från att vittna. Föräldrarna skyller på polisen och en läsare tycker att det också finns något som heter föräldraransvar. Håller med.

Från kvällspoten:

Den senaste tiden har media rapporterat om nyrekryteringen till gängen i Malmö. Många hävdar att det är ett misslyckande för polisen. Vi menar att misslyckandet är betydligt större än så. Vi som bor i Sveriges tre största städer är väl medvetna om problemet med nyrekrytering till de kriminella gängen. För att lösa problemet krävs rejälla insatser. Det är viktigt att polisens resurser avdelas för att prioritera arbetet med att motarbeta nyrekrytering och hindra gängens framfart. Får vi inte bukt med utvecklingen kommer problemet att bara att växa de närmaste åren. Det är också viktigt med synlig polisiär närvaro på gator och torg. Här har regeringen kommit långt. Målet på 20 000 poliser är nått. Men polisen kan inte finnas ständigt närvarande i alla situationer där brott begås eller där nyrekrytering till gäng sker. Allt kan inte heller förklaras med socioekonomi. Det är naturligtvis en viktig faktor, men att vara fattig och utan arbete gör inte att du automatiskt går med i ett gäng eller går till attack mot polisen.

Det finns något som är mer grundläggande än allt annat, nämligen föräldrars ansvar. Det är genom vuxna men framförallt genom föräldrarna som barn och unga får värderingar om hur vi ska bete oss mot varandra. Utan denna djupa trygghet är det mycket större risk att du söker bekräftelse och det blir gängets värderingar som styr. Hur polisen, lärare och andra vuxna agerar är viktigt. Men hur föräldrarna agerar är ännu viktigare. Alla har inte närvarande föräldrar som älskar dem och själva lever hederliga liv. Men det gör inte att föräldrars ansvar blir mindre för att alla inte klarar av att ta det. Föräldrarollen hamnar alltför ofta i skymundan i ropen om större offentliga insatser. Föräldrar måste få större stöd och möjlighet att ta sitt självklara ansvar.

Läs hela artikel här.

Var social, dela med dig!
, , , ,