Stor rättsosäkerhet i Vitryssland/Belarus

Jag är oroad över utveckligen i Belarus/Vitryssland. Skriver på Europaportalen.

I Belarus/Vitryssland har domare, åklagare och polis reducerats till marionettfigurer som utför den politik som envåldshärskaren Lukasjenka bestämt.

I förra veckan dömdes två unga personer till döden för att ha utfört bombattentatet i Minsk tunnelbana som kostade 15 människor livet. Bevisningen är otillfredsställande och erkännandena möjligen framtvingade. Det är inte bortom allt rimligt tvivel att de två verkligen är skyldiga. Att dödsstraff fortfarande existerar och genomförs är i sig otroligt upprörande men tyvärr finns det många fler otroligt allvarliga brister i Vitrysslands rättssystem.

En vecka tidigare dömdes Ales Bialiatski, Vitrysslands främsta människorättsförsvarare till fyra och ett halvt år i fängelse samt konfiskering av egendom. Bialiatski, som leder landets största människorättsorganisation Vjasna anklagades officiellt för skattebrott. Vitrysk underrättelsetjänst hade tidigare i år övertalat Litauen och Polens regeringar att lämna ut information om Vjasnas konton i Villnius och Warsawa, konton som varit registrerade i Bialiatskis namn.

Ales Bialiatski har sedan många år tillbaka varit ett törn i den belrusiska regimens ögon med sitt outtröttliga stöd för de demokratiaktörer som vågat stå upp för mänskliga rättigheter och ett fritt Vitryssland. Sedan mer än 30 år har han varit en frontfigur och tydlig röst för frihet, som trots upprepade hot och svårigheter aldrig låtit sig bevekas i sin övertygelse. Han har fått en rad internationella utmärkelser för sitt engagemang, bland annat Per Anger-priset. I sitt hemland har han endast blivit uppmärksammad som regimens främsta fiende.

Kanske är det därför föga märkligt att rättegången mot Ales Bialiatski kännetecknades av rättsosäkerhet.. Bialiatski satt illegalt häktad i flera månader och undersökningsledarna ignorerade försvarets invändningar. De vägrade dessutom att kontakta de organisationer som hade överfört medel till Bialiatskis konton, eller att undersöka syftet med överföringarna. Det fanns helt enkelt inget intresse att ta reda på sanningen. Försvarets pläderingar verkade nå fram till domaren lika litet som de många protesterna både inifrån Vitryssland och från internationellt håll.

Rättssystemet i Vitryssland är sedan länge bara ett spel för galleriet, tänkt att skrämma oppositionen till handlingsförlamning och de enskilda demokratiaktivisterna till kuvad tystnad. Domen mot Ales Bialiatski var inget annat än en markering från regimens sida att kritik och krav på demokrati och mänskliga rättigheter fortfarande straffar sig dyrt. Domen är också bara en av många som under Lukasjenkas 15 år vid makten fallit mot alla de människor och organisationer som velat se förändring.

Läs hela artikel på Europaportalen.

Var social, dela med dig!
, , ,