Exportstöd måste gå hand i hand med mänskliga rättigheter

Skriver med Désirée och Seko på SVT-debatt om export och mänskliga rättigheter. Regeringen driver olika politik.

Regeringen betonar att näringslivsfrämjandet i den svenska utrikespolitiken ska gå hand i hand med respekten för de mänskliga rättigheterna. Detta är mycket bra. Samtidigt finns det en hel del kvar att göra för att garantera att det faktiskt också blir så verkligheten. Både vad gäller riktlinjer, transparens och uppföljning.

Exportkreditnämnden (EKN) är en av de internationellt viktigaste verktygen som den svenska regeringen har tillgång till. EKN har som uppgift att försäkra företag mot risker i exportaffärer. En sammanställning av EKN:s garantigivning för genomsnittsårets slut 2006–2010 visar att nämnden utställt garantier för 7,5 miljarder till Iran, 1,4 miljarder till Algeriet, 651 miljoner till Saudiarabien och mindre belopp till bland annat Syrien och Libyen. Insynen är otillräckligt och vi vet inte om nämnden i praktiken medverkar till affärer med oacceptabla sociala förhållanden och farlig miljöpåverkan.

Läs hela artikeln här.

Var social, dela med dig!