Uttalande av Kristdemokraterna i Stockholms stads vårstämma: Förstatliga ungdomsvården!

 Kristdemokraterna i Stockholms stad vill att staten tar över ansvaret från kommunerna för hela kedjan i påföljden Ungdomsvård. Detta beslutades på distriktets vårstämma. Distriktet kommer att driva på för att Kristdemokraterna nationellt ska ha samma linje.  
Det säger Caroline Szyber, riksdagsledamot och distriktsordförande, samt Erik Slottner, vice gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus samt vice distriktsordförande, i en kommentar till vårstämmans beslut.
− Lagöverträdare mellan 15 och 21 år får dömas till ungdomsvård. Ansvaret för att genomföra ungdomsvård ligger idag i första hand hos socialtjänsten i varje kommun. Det är välkänt att tiden efter ungdomsvård är en kritisk period, då risken för en ung person att återfalla i brottslighet är hög. En förklaring till den alltför höga återfallsfrekvensen kan vara bristen på uppföljning. Det beror på vilken kommun ungdomen bor i om ungdomsvården följs upp med nödvändig eftervård.
− Kristdemokraterna har länge varit kritiska till att ansvaret för ungdomsvård är utspritt. Vi är därför positiva till att regeringen har tydliggjort vikten av samarbete mellan Statens institutionsstyrelse (SiS) och socialtjänsten kring genomförandet av ungdomsvård.
− Kristdemokraterna i Stockholms stad vill nu ta nästa steg. Staten, genom SiS, bör få ansvaret för hela kedjan, inklusive eftervården som ska vara obligatorisk. Varje ungdom som döms till ungdomsvård ska få en kontaktperson på hemmaplan. Eftervården ska utformas i samverkan med socialtjänsten och polisen, men med SiS som huvudansvarig för att garantera likvärdighet i hela landet. Detta tror vi är ett viktigt steg mot en ungdomsvård som bättre uppfyller sitt syfte.
− En utvärdering och översyn av påföljden ungdomsvård görs för närvarande av Påföljdsutredningen, som tillsatts av Alliansregeringen, vilket gör det lämpligt att ta ett nytt grepp om ansvarsfrågan.
Var social, dela med dig!
, , ,