Politiskdebatter i kammaren, på tv & ute i Europa

Jag tittade upp från handlingarna jag satt och läste i förra vecka och tittade sedan på klockan, den hade hunnit bli 21 utan att jag tänkt på det, allt för att det ar ljust ute. Äntligen börja våren komma men det betyder också mycket jobba i riksdagen. Slutet av våren innan sommaruppehållet är alltid intensivt. Kommer ha debatter varje vecka, minst en. Denna vecka blir det debatt om De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation och sedan på fredag akutell debatt om polisen. Även skrivit flera artiklar både i lokaltidningen MittÖstermalm och sedan i Katrineholms kuriren om regeringens satsning mot våld i nära relationer. (tyvärr ej på nätet). Samt i Södermanlands nyhteter och i Ekurriren.

Förra veckan åt jag flera intressanta middagarna och berättade om mitt politiska engagemang och arbetet i riksdagen. Bland annat med Taiwans utrikesminister som var på informellt besök. Flera EU-nämndsmöten i rad har jag också haft och det ska bli intressant se hur alla de val som hölls igår i Europa påverkar EU.

Igår var det val i Grekland, Frankrike, Serbien och Armenien. Jag följde dessa val via media och jobbade också först talat jag om de olika identiter vi bär på hos Wizo, sen valvaka på franska ambassaden och följer nu partiledardebatten.

I dag har jag ytterligare en debattartikel som blir publicerad om vad regeringen vill göra mot våld i nära relationer tillsammans med minister Maria Larsson och riksdagskollegorna Emma Henriksson och Désirée Pethrus i Norrteljetidning.

”Våld i nära relationer är ett samhällsproblem. Nu gör vi kristdemokrater och regeringen mer för att motverka det. Carin Götblad, tidigare länspolismästare i Stockholm, är Sveriges första nationella samordnare för våld i nära relationer.

När det gäller denna typ av våld är det extra viktigt med samhällets stöd. Många gånger pågår våldet under lång tid. Det bryter ner den som utsätts så att hon eller han har svårt att själv ta sig ur sin situation. Och det drabbar även dem som inte kan lämna hemmet.

Vi kristdemokrater vill särskilt lyfta fram alla de barn som växer upp i familjer där våldet härskar. Oftast är dessa barn själva utsatta för våld eller tvingas bevittna våldet. Faktum är att den största riskfaktorn för barn att utsättas för våld är om det förekommer våld i familjen.

Under mandatperioderna har vi genomfört en rad åtgärder på socialtjänstens område för att förbättra stöd och hjälp till de som utsatts för våld i nära relationer. Särskilt när det gäller våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Lagstiftningen har tydliggjorts, tillsynen har förstärkts och Socialstyrelsen har på regeringens uppdragit tagit fram flera olika former kunskapsstöd till personalen som arbetar med de utsatta.

Det har skett en enorm utveckling på området och kommunerna tar i dag sitt ansvar på ett helt annat sätt än tidigare. Det finns bättre kunskap och nationellt kompetensstöd för de som arbetar med våld i nära relationer.

Samtidigt kan vi konstatera att det ser olika ut i kommunerna. Därför måste kunskapen spridas till alla kommuner. Även samverkan behöver förbättras och här ser vi den nationella samordnaren som en viktig pådrivare.

Direktiven till Carin Götblads uppdrag omfattar även hedersrelaterat våld och förtryck. Misshandel och övergrepp är alltid lika avskyvärt och oförsvarbart. Vi vill absolut inte förringa något offer eller nedvärdera någon gärning, men det hedersrelaterade våldet och förtrycket är speciellt. Just eftersom detta våld och förtryck kan ta sig så tragiska uttryck och skapa spänningar mellan samhällsgrupper.”

Läs hela artikeln här.

Var social, dela med dig!
, ,