Hej från Almedalen!

Igår höll KD ett intressant seminarium om ungdomsbrottslighet, det kan ni se här, sevärt!!

Inför seminariet skrev jag också på Politikerbloggen.

Antalet inställda rättegångar på grund av att åtalade eller vittnen inte dyker upp fortsätter att öka. 2200 rättegångar fick ställas in förra året på grund av att den åtalade eller vittnet inte dök upp. Ökning är över 75 procent jämfört med för fem år sedan. Detta är naturligtvis oerhört allvarligt. Det är viktigt att målen går till avslut och att den som är skyldig döms. Vi behöver agera brett och jag vill lyfta fram några förslag som jag tror skulle göra situationen bättre.

Alliansregeringen satsar mycket på rättsväsendet och har gjort det sedan vi fick förtroendet att leda Sverige 2006. Sedan tidigare utreder regeringen möjligheten att genomföra en rättegång även då åtalade eller vittnen inte infinner sig, en utredning som ska vara klar i höst. Regeringen har också höjt anslaget med 15 miljoner kronor för 2012 och 30 miljoner kronor för 2013. Från 1 juli i år blev det enklare att genomföra säkerhetskontroller. Det är nämligen så att Antalet incidenter ökar i domstolarna. Som exempel kan nämnas att när Malmö tingsrätt för några år sedan under fyra dagar genomförde säkerhetskontroller beslagtogs närmare 100 farliga föremål. En rapport från Domstolsverket anger att antalet hot mot anställda fördubblades mellan 2009 och 2010.
I Sverige har vi anpassat domstolarnas lokaler så att vittnen och brottsoffer inte ska behöva konfronteras med gärningsmannen. Brottsofferjourer med flera gör en fantastisk insats vad gäller vittnesstöd. Polisen kan numera bedriva särskilt personsäkerhetsarbete runt hotade personer.

Jag anser att det behövs ett fotoförbud i tingsrättens väntrum. Idag när var och varannan person har en kamera i sin mobil kan dessa på ett enkelt sätt användas för att fånga vittnen på bild och använda dessa för exempelvis utpressning. Med mobiler är det också möjligt att göra inspelningar. Det har hänt att mobiltelefoner har använts för att kalla på ”förstärkning”. Det behöver utredas hur mobiler ska behandlas, såväl i förhandlingssal som i väntrummen.

Mer kunskap behövs om rättegångar. Det skulle vara positivt om detta kan vara en del av undervisningen i skolan. Ett bra sätt är att få göra studiebesök i en domstol och där på plats få se hur det går till. Har man en gång fått följa en rättsprocess blir det lättare den dag man själv kanske blir en del av den som ett brottsoffer eller vittne. Jag tror att det också är viktigt att vi ökar kunskapen om vad det innebär att begå brottet övergrepp i rättssak. Alltför många unga i dag vet inte att det där sms:et som de skickar och det där hotet som de uttalar faktiskt är brottsligt och att det har så höga straffsatser.

Jag vill inte lägga ytterligare börda på och döma den som väljer att inte vittna. Det kan naturligtvis, för den enskilde, vara en oerhört pressad situation. Men med detta sagt måste det dock sägas att utan att vittnen träder fram och vittnar kommer vi inte åt dem som i sin tur gör att vittnen inte kan träda fram. Den onda spiralen fortsätter. Därför måste vi göra allt för att öka säkerheten både i och utanför domstolarna.

Läs hela artikeln här.

Jag har också suttit i debatt om vapenexport, skolan, ungdomsbrottslighet, hbt- och hiv-jeopardy arrangerat av RFSL och RFSU. Här är alliansens lag med representanter från M, KD och FP! Haft massa intressanta möten och minglat en massa.

Var social, dela med dig!
, ,