Groominglagen behöver vässas

Idag skriver jag i Expressen att groominglagen måste bli hårdare och vassare.

Det har gått tre år sedan det blev straffbart att söka kontakt med barn på nätet med syfte att utnyttja dem sexuellt, så kallad grooming. Det är tydligt att grooming-lagen inte fått den effekt som det var tänkt. Det är hög tid att följa upp lagen med konkreta ändringar som höjt maxstraff och att kriminaliseringen måste kunna ske på tidigare stadium än i dag.

Jag tror att vi är många som under de senaste åren fått upp ögonen för något som vi helst skulle vilja blunda för. Det handlar om vuxna som kränker och utnyttjar barn på nätet. Människor som utger sig för att vara någon annan än vad de är för att komma i kontakt med barn i syfte att utnyttja dem sexuellt.

Vi är många som chockades av fallet med den så kallade Alexandra-mannen. Mannen sökte upp sina offer på internet och dömdes 2006 första gången för våldtäkt, grovt sexuellt utnyttjande av underårig, misshandel, sexuellt tvång och förförelse av ungdom.

Kristdemokraterna anser att några saker specifikt bör ses över. Maxstraffet för grooming bör höjas. Det är i dag ett års fängelse men då grooming är att betrakta som förberedelse till en rad andra brott bör det mer likställas med andra förberedelsebrott. Så har till exempel förberedelse till mord och mord samma straffskala.

I praktiken blir straffet för förberedelse lägre än om gärningen har genomförts men ger en möjlighet till längre straff och signalerar också brottets mycket allvarliga art.

Som exempel kan nämnas barnpornografibrott som kan ge sex år, det är därför inte rimligt att grooming bara kan ge max ett års fängelse. Med dagens rättspraxis innebär straffskalan för grooming att det i normalfallet bara utdöms böter. Jag anser helt enkelt att förberedelser för övergrepp bör dömas hårdare.

Poliser som arbetar med denna form av sexualbrott signalerar andra problem med lagen och dessa behöver vi lagstiftare agera utifrån. I dag krävs det att barn och gärningsman ska bestämma tid och plats för ett möte men också att gärningsmannen ska agera aktivt för att mötet verkligen ska bli av.

Läs hela artikeln här.

Var social, dela med dig!
, , ,