Bekämpa våld i nära relationer

Skriver på Brännpunkt med ordförande för vårt Kvinnoförbund Maria Fälth om att våld i nära relationer måste bekämpas. Idag, den 25 november, uppmärksammas den internationella dagen mot våld mot kvinnor, instiftad av FN för att belysa de globala problemen med mäns våld mot kvinnor. Socialstyrelsen uppskattar att 75 000 kvinnor per år utsätts för någon form av partnervåld, det vill säga misshandel av en nuvarande eller före detta partner.

När det gäller denna typ av våld är det extra viktigt med samhällets stöd. Många gånger pågår våldet under lång tid. Det bryter ner den som utsätts så att hon eller han har svårt att själv ta sig ur sin situation. Och det drabbar även dem som inte kan lämna hemmet. Vi kristdemokrater vill särskilt lyfta fram alla de barn som växer upp i familjer där våldet härskar. Oftast är dessa barn själva utsatta för våld eller tvingas bevittna våldet. Faktum är att den största riskfaktorn för barn att utsättas för våld är om det förekommer våld i familjen.

Ett samhällsproblem är inget som kan lösas av en mindre grupp, av en myndighet, av kvinnorna själva eller för den delen av männen själva. Hela samhället måste inse vidden av problemet och ta eget ansvar och rollen som god medmänniska för att våldet ska upphöra. Så länge målet strävan om att få ett stopp på våldet inte delas av alla kan vi aldrig nå målet om nolltollerans. Mäns våld mot kvinnor har under många år och än idag hanterats isolerat. Trots många och kraftfulla försök framför allt från kvinnoorganisationer men också, polis, regering och myndigheter för att få medborgarnas engagemang i frågan, så släcks goda initiativ. De insatser som görs är fantastiska, oumbärliga och man vågar knappt tänka på hur det skulle se ut om detta inte gjordes. Men tyvärr fortsätter våldet att breda ut sig.

1. Behandling av förövaren.

Helt centralt är att förövaren måste sluta använda våld.

• Fler män som slår måste fullfölja behandling för sitt våldsutövande samt behandlingsmetoderna behöver utvecklas och följas upp.

2. Skapa ökad trygghet för kvinnan.

Alla delar i rätts- och välfärdssamhället måste fungera för att utsatta kvinnor ska våga anmäla brott.

• Förbättra kompetensen om våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld hos personalen inom skola, polis, domstolar och socialtjänst.

• Stärk kvinnojourerna genom ökat ekonomiskt stöd.

3. Förebyggande värdegrundsarbete.

I grunden är detta en fråga om människosyn där människans okränkbara och lika värde måste uppvärderas. Värdegrundsarbetet måste börja i tidig ålder.

• Förbättra sex- och samlevnadsämnet och komplettera det med mer undervisning om relationer, jämställdhet, makt och våld.

• Förstärk skolhälsovården med krav på att skolpsykologer och kuratorer ska finnas tillgängliga som kan hjälpa och stärka unga tjejer att utvecklas till trygga och jämställda individer.

Läs hela artikeln här.

Var social, dela med dig!
,