Stockholmarna är generösast

Varit dålig på att uppdatera bloggen så blir det när man åker på studieresa med en Ipad och hopas tekniken ska funka och så funkar den inte riktigt som man tänkt. Uppdaterat på Twitter och Facebook däremot så där finns alltid saker att läsa, lättare uppdatera via telefonen ibland.

I förra veckan skrev jag om avdragsgilla gåvor i SvD Brännpunkt och Dagen med Ewa Samuelsson.

Från Brännpunkt

Det ideella arbetet och vårt rika föreningsliv är ett nav som binder samman stora delar av samhället. För oss är det därmed självklart att värna det civila samhället och den ideella sektorn.

I år var första året som avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer fanns med på deklarationen. Avdraget har införts tack vare Kristdemokraternas arbete.

Färsk statistik från Skatteverket visar att det under 2012 skänktes nästan en miljard kronor till olika välgörande ändamål genom avdragsgilla gåvor. Det är fantastiskt! Avdraget gör att fler kan vara med och ge gåvor till frivilligorganisationer och att ännu fler kan få hjälp och stöd.

Skatteverket har för 2012 fått in kontrolluppgifter för gåvor från över 600 000 svenskar. I Stockholms län är det 157769 personer som sammanlagt har skänkt över 284 miljoner kronor. Därmed är invånarna i Stockholms län med god marginal generösast i landet, med närmare 135 kronor per person i gåvor till ideella organisationer.

Avdragsrätten gäller i dag för gåvor mellan 2000 och 6000 kronor per år. Det är ett viktigt första steg och en uppmuntran till alla som engagerar sig för att hjälpa andra. Det arbete som tiotusentals människor gör frivilligt vill vi stödja och uppmuntra.

Kristdemokraterna vill att avdragsrätten ska utvecklas och att fler ideella organisationer ska godkännas som gåvomottagare och att nivån på avdraget ska höjas. Det kommer vi att fortsätta arbeta för.

Läs artikeln här.

Pressmeddelande som Dagen bland annat tog.

Avdrag för gåvor till ideella organisationer har varit Kristdemokraternas hjärtefråga i många år och partiet bidrog starkt till att reformen genomfördes 2012.

– Förhoppningsvis kommer gåvorna att öka ytterligare framöver, i takt med att allt fler känner till möjligheten att göra avdrag. Kristdemokraterna vill även utveckla avdragsrätten. Fler ideella organisationer ska godkännas som gåvomottagare och nivån på avdraget ska höjas, säger Ewa Samuelsson (KD), biträdande socialborgarråd, i ett pressmeddelande.

Invånarna i Stockholms län har utnyttjat avdragsrätten mest med i genomsnitt närmare 135 kronor per invånare. Efter Stockholms län var invånarna i Jönköpings län och Uppsala län generösast, med gåvor på igenomsnitt omkring 110 kronor per invånare.

− Det arbete som tiotusentals människor gör frivilligt vill vi stödja och uppmuntra. Det ideella arbetet och vårt rika föreningsliv är ett nav som binder samman stora delar av samhället, säger Caroline Szyber riksdagsledamot (KD), i pressmeddelandet.

Sedan 1 januari 2012 finns möjlighet till avdragsrätt för gåvor upp till 6 000 kronor per år.

I förra veckan var det också Europadagen, läs vad jag bloggat om EU på senare tiden.

Var social, dela med dig!
,