Ändra valkretsarna i Stockholm

Vid valen till Stockholms kommunfullmäktige krävs helt olika antal röster för de mandat som respektive parti erhåller. Vid valet till Stockholms kommunfullmäktige 2010 krävdes 4 633 röster för varje mandat Miljöpartiet fick mot 18 705 röster för kristdemokraternas mandat. I kommunvalet 2006 var det Centerpartiet som drabbades av den bristande valkretsindelningen och i andra val har andra partier drabbats.

− För att uppnå en mandatfördelning som faktiskt återspeglar hur stockholmarna har röstat krävs en ändring av den nuvarande indelningen av staden i valkretsar. Stockholms stad är indelat i sex valkretsar. Kristdemokraternas distriktsstyrelse anser att staden i god tid innan valet 2014 ska delas in i två eller tre valkretsar. Därmed kommer mandatfördelningen att bli mer rättvis. Detta är en grundläggande demokratifråga, säger Caroline Szyber, riksdagsledamot och ordförande i Kristdemokraterna i Stockholm stad.

För att ändra valkretsindelningen krävs att Stockholms kommunfullmäktige fattar beslut i frågan och att Länsstyrelsen därefter godkänner beslutet.

Vallagskommittén har lämnat ett delbetänkande om proportionalitet i val och beskrivit hur kommunala utjämningsmandat kommer att ge mer rättvisa valresultat. Vallagskommitténs förändringar gäller dock först 2018.

Caroline Szyber
Distriktsordförande
Kristdemokraterna Stockholms stad

Var social, dela med dig!
,