Vad händer med barn som försvinner?

Tidigare i våras blev jag och min partikollega Emma Henriksson väldigt oroade över ett radioprogram vi hörde om barn som försvinner. Efter det var vi i kontakt med Rädda barnen. Vi skrev en artikel i Aftonbladet vad vi tyckte kunde göras: 

Barn försvinner. Vi vet knappt vilka de är, varifrån de kom eller vart de är på väg. Över 1000 ensamkommande barn har försvunnit de senaste fem åren, siffrorna har ökat varje år. Vi vet att det är stor risk för att de blir utnyttjade i kriminell verksamhet, tiggeri och arbete och att de utsätts för sexuell exponering, ändå gör vi alldeles för lite. Det kan inte fortsätta så.

När ett barn fött i Sverige försvinner går stora alarm i gång. Föräldrar, syskon, släktingar, grannar, vänner och vilt främmande människor går skallgångskedjor och hjälper till. Myndigheterna sluter upp med socialtjänst, polis och skola. När ett ensamkommande flyktingbarn försvinner görs en anmälan, och många gånger inte mer än så. Migrationsverket hänvisar till polisen, polisen till socialtjänsten och socialtjänsten tillbaka till migrationsverk och polis. Ingen känner ansvaret och ingen tar ansvaret. Vi förnekar inte att det är svårt. Det kanske inte är någon här som känner barnet, som saknar, som kan beskriva vanorna och ge ett tydligt signalement.

Kristdemokraterna anser att en god man ska utses inom 24 timmar från att barnet kommer till Sverige. En god man ska ha nära kontakt med barnet, informera om barnets rättigheter och säkerställa att barnet vet vilka fördelarna är med en rättssäker process jämfört med riskerna med en avvikelse. I de gode männens uppdrag bör ligga att jaga på berörda myndigheter att hitta försvunna barn. Därtill är vi beredda att se över lagstiftningen med anledning av att så få polisanmälda ärenden leder till åtal.

Vi är övertygade om att både kunskap och kompetens finns. I polisens enheter som speciellt arbetar mot människohandel, hos socialtjänsten, inte minst i de kommuner med mottagningsenheter och hos de frivilligorganisationer som många gånger blir den livlina till det svenska samhället för de barn som lever gömda. Den kunskapen behöver vi ta tillvara om vi ska kunna säkerställa att alla barn som vistas i vårt land får sina rättigheter utifrån Barnkonventionen och FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna tillgodosedda.

***********************************************

Och igår gjorde vi ett studiebesök hos dem i Malmö och hade många bra möten.

Tillsammans med representanter från Rädda barnen möter de ungdomar som drev projekt i förorten i Rosengård för att diskutera hur deras situation kan förbättras.

Därefter träffar de ensamkommande flyktingbarn och gömda barn på Rädda barnens kontor för lyssna in deras berättelser. Rädda barnen kommer att delge sina erfarenheter av att ha träffat flera barn som sedan försvunnit i Sverige.

Var social, dela med dig!
, , , ,