Inför mindre barngrupper i förskolan

Småbarnsgrupperna i förskolan är i dag alltför stora. Forskning visar att för de minsta barnen är stora barngrupper särskilt allvarligt. Kristdemokraterna föreslår att 1,4 miljarder kronor satsas för att minska storleken på småbarnsgrupperna.

Alla föräldrar vill att deras barn får en trygg omsorg oavsett om barnet är med dem själva eller tas hand om av någon annan. Tillgången till förskola är för många familjer väldigt uppskattat. Det ger möjlighet för föräldrarna att arbeta samtidigt som barnet vistas i en trygg och lärande miljö med engagerad personal. Andelen barn som går i förskolan ökar också kontinuerligt. Och trots att fler förskolor öppnas ökar barngruppernas storlek. Enligt Skolverket var förra året 482 309 barn inskrivna i förskolan, fördelat på 28 609 barngrupper. Den genomsnittliga gruppstorleken var därmed 16,9 barn. Skolverket m.fl. varnar för att det i så stora grupper inte går att ha en bra verksamhet. Barnen kommer i kläm och förskollärarnas och övrig personals möjlighet att bedriva en god pedagogisk verksamhet försämras.

Även i Stockholm kommun ser vi behov av att minska barngrupperna. I Almedalen i juni föreslog partiordföranden Göran Hägglund en satsning för att minska storleken på barngrupperna med i genomsnitt minst ett barn per grupp. Förslaget innebär en välbehövlig satsning där både kommunerna och staten bidrar. Kommuner, som kan visa en konkret och beräkningsbar plan för hur grupperna ska minskas, får också rätt att höja maxtaxan med 100 kronor för en familj med ett barn i förskolan. Maxtaxan har legat still sedan 2004 och höjningen skulle ge kommunerna en intäktsökning på cirka 350 miljoner kronor samtidigt som kvaliteten i förskolan stärks. Justeringen av förskoleavgiften gäller bara hushåll som har högre sammanlagda avgiftsgrundande inkomster än 42 000 kronor, vilket gör att hushåll med de lägsta inkomsterna inte påverkas. För varje krona som föräldrar betalar i höjd maxtaxa bidrar kommunerna själva med en krona och staten med två kronor.

Barn förtjänar den allra bästa omsorgen. Därför föreslår vårt parti en modell som kan minska småbarnsgruppernas storlek och ge barn bättre förutsättningar att trivas och utvecklas.

Var social, dela med dig!
, ,