Krafttag mot mäns våld mot kvinnor

Skriver med Alliansen i justitieutskottet om mäns våld mot kvinnor i Norrbotten-kuriren, Piteå-tidning, Smålandsposten, HelaGotland, TTELA.

Sparkar och slag från den som man har kär. Det låter som en paradox men är verklighet för många. Ungefär 17 kvinnor mördas varje år av en närstående man. Den absolut farligaste tidpunkten för kvinnan är då hon lämnar mannen. En undersökning visar att drygt 40 procent av alla kvinnor som har dödats i nära relationer, har dödats i samband med en separation från gärningsmannen. Mäns våld mot kvinnor är det yttersta uttrycket för bristande jämställdhet.

Många gånger pågår våldet under lång tid. Det bryter ner den som utsätts så att hon eller han har svårt att själv ta sig ur sin situation. Det drabbar även dem som inte kan lämna hemmet, barnen. Insatserna för utsatta har ökat, men det finns fortfarande mycket att göra, bland annat vad gäller samordning mellan myndigheter. För ett år sen utsåg regeringen Carin Götblad, tidigare länspolismästare i Stockholm, som Sveriges första nationella samordnare för våld i nära relationer. Hennes uppgift är att komma med förslag, väcka debatt, stimulera samverkan och på andra sätt medverka till att arbetet mot våld i nära relationer utvecklas.

Alliansregeringen har också lämnat konkreta förslag som blivit verklighet nu i sommar. Förslagen innebär att brottet grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning omfattar fler brottstyper än tidigare. Förutom brott mot liv och hälsa, brott mot frihet och sexualbrott, ska även skadegörelsebrott och överträdelse av kontaktförbud ingå. Straffminimum höjs från fängelse i sex månader till fängelse i nio månader. Syftet är att straffen för den här typen av brott ska höjas. Högre straff är långt ifrån ensamt lösningen på den här typen av brott. Men det är viktigt att straffen återspeglar brotten och att de tas på verkligt allvar.

Cirka 28.300 fall av misshandel mot kvinnor över 18 år anmäldes 2012. Drygt en fjärdedel av de kvinnor som uppger att de blivit misshandlade uppger att de blev det av någon närstående enligt, enligt den Nationella trygghetsundersökningen. Troligtvis är mörkertalet stort. Att anmäla en närstående kan få både ekonomiska och sociala konsekvenser. Finns det barn med i bilden finns också risken att de drabbas. Att bli slagen av sin partner är en oerhörd kränkning och upplevs ofta som något skamfyllt. Att många inte anmäler brotten beror enligt en undersökning från Brottsförebyggande rådet på rädsla för fortsatt och grövre våld eller att bli mördad samt rädsla för vad som ska hända med barnen. Våld ska i alla dess former mötas med krafttag. En del i detta är att lagstiftningen måste skydda den som utsätts, ett skydd som Alliansen nu ytterligare stärker.

Läs hela artikeln här.

Var social, dela med dig!
, , ,