Toppkandidat från Stockholm till riksdagen – tack!

I helgen tog Kristdemokraterna i Stockholm stad och län gemensam topp på riksdags- och landstingslistan. I Stockholm stad tog vi även kommunlistan. Det var rekordmånga medlemmar på plats. Tack för alla fina pläderingar, så glad för plats 3 på riksdagslistan för Stockholm stad och län!! Taggad för valrörelse!!

Jag skriver tillsammans med Erik och Ella att partiet behöver ha ett tydligare Stockholmsperspektiv i Aftonbladet.

Vi är övertygade om att Kristdemokraterna har betydligt större potential i storstäderna än vad senaste valresultatet visade. En politik som förenar frihet med trygghet och socialt ansvar, som värnar civilsamhället och de nära relationerna, har möjlighet att attrahera fler. För att göra det måste partiet inta en tydlig position, och bli bättre på att beskriva samhällsproblem – inte ge svar på̊ frågor som ingen ställt.

Vår ambition är att vässa partiets storstadsprofil. Vår uppfattning är att partiet på riksnivå varit alltför inriktat mot glesbygden och talat för lite till storstadens väljare. Stockholmsregionen står inför en rad utmaningar och på dessa måste vi ha svar. Tillsammans med Oslo växer vi snabbast i Europa. Om mindre än 20 år beräknas befolkningen ha ökat med en halv miljon invånare. Detta ställer höga krav på utbyggd infrastruktur, en fungerande arbetsmarknad, nya bostäder och tillgång till god sjukvård.

Vi är alla föreslagna av eniga valberedningar att toppa listorna i kommun, landsting och riksdag inför valet 2014. Vi är glada för förtroendet och ser fram emot valet 2014, där vi söker väljarnas förtroende att skapa en region som fungerar ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Vi ser tre områden där vi vill påverka och förändra politikens innehåll, det handlar om bostäder, arbetsmarknad och sjukvård:

Bostadsbristen i Stockholm är akut. Löftet om 140 000 nya bostäder till 2030 är därför ett minimum. Med nya och förtätade stadsdelar kan fler stockholmare, även utanför innerstan, få de stadskvaliteter som så många efterfrågar. Därför ska inte nya isolerade miljonprogram skapas utan de hus som byggs ska gestaltas med god arkitektur, ha urbana kvaliteter och hålla hög täthet för att skapa levande stadsdelar. En stor utmaning är att bygga bostäder som fler har råd att bo i. Därför behövs fler små lägenheter där hyran hålls nere. För att få fart på flyttkedjorna bör också – den av Alliansen införda – uppskovsräntan avskaffas.

Arbetslöshet bland unga är ett allvarligt problem. Därför måste vi tidigt hjälpa de ungdomar med svagast framtidsutsikter och med störst risk att hamna i långtidsarbetslöshet. Tyvärr fungerar inte verksamheten vid Arbetsförmedlingen tillräckligt effektivt. Därför vill vi reformera Arbetsförmedlingen i grunden. Vi föreslår att förmedlingsverksamheten konkurrensutsätts. Huvuddelen av den verksamheten kan drivas av privata företag och idéburna organisationer. Vidare vill vi införa en jobbpeng där den arbetslöse själv väljer förmedlare och arbetsförmedlarna ersätts för varje förmedlat jobb.

Att Stockholm växer märks på sjukvården. Överbeläggningar på våra sjukhus äventyrar patientsäkerheten. Stockholmsregionen har få vårdplatser per capita, cirka 3 900 att jämföra med Västra Götalands 4200. Stockholm behöver fler vårdplatser, 5000 platser är ett rimligt mål under nästa mandatperiod. Barnmorskorna i länet har en arbetsmiljö i andra yrken hade varit oacceptabel. De som arbetar inom förlossningsvården har rätt till en säker och trygg arbetsmiljö.

Barnmorskorna gör en enorm insats som måste uppmärksammas. Det handlar om bättre arbetsmiljö, höjda löner och fler barnmorskor i verksamheterna. Vidare måste det bli enklare att få träffa en specialist, för detta krävs att specialister finns tillgängliga. Vi föreslår akademisk specialistutbildning för sjuksköterskor. Utbildningen ska ske vid universitet och högskola och vara verksamhetsintegrerad. Det måste löna sig att vidareutbilda sig och därför menar vi ska sjuksköterskor som vill studera ges möjlighet till utbildningsanställning.

 Läs hela artikeln.

Var social, dela med dig!
, , , , ,