Så kan Sverige bättre bekämpa trafficking

Det är intensiva månader framför oss alla som är aktiva i politiken det är ju inte bara valår utan supervalår då det även är val till Europaparlamentet. Den 25 maj är det val. Jag har redan börjat kampanja så smått, mest planering för distriktets räkning såhär långt. Jag är distriktsordförande för KD Stockholm stad. Det blir valstuga, torgmöten och hel del debatter. Men nu hög tid jag planerar min egna kampanj också. I detta inlägg kan du läsa lite mer om hur jag ser på EU. Dessutom har jag tillsammans med Ebba Busch skrivit om människohandel och åtgärder för att motverka den.

SvD:

Gränsöverskridande problem löses bäst genom gränsöverskridande samarbete. Kristdemokraterna vill därför se kraftfulla åtgärder mot människohandeln såväl i Sverige som på EU-nivå genom:

1. Ökade resurser. Kampen mot människohandeln måste påverka prioritering i EU-budgeten. I dag läggs drygt 40 procent av EU:s budgetmedel på jordbruksubventioner, mestadels till franska gårdar. Endast en procent läggs på frihet, säkerhet och rättvisa. Vi vill se en omprioritering av budgeten så att mer resurser än i dag läggs på att stoppa människohandeln.

2. Stärkt kriminalpolitiskt samarbete. För att effektivt kunna förebygga och motverka organiserad brottslighet vill vi fördjupa och stärka det kriminalpolitiska samarbetet mellan medlemsstaternas rättsväsenden – inklusive dess polis­ och åklagarmyndigheter – med fokus på operativ brottsbekämpning. Särskilt viktig är en satsning på polisiärt samarbete i EU:s nya medlemsländer. Även Europols arbete måste stärkas i kampen mot människohandel.

3. Export av den svenska sexköpslagen. Inom Europa finns en infekterad debatt om synen på prostitution. Resultatet av en liberal syn är att marknaden för sexköp har vuxit och vi ser en ökad efterfrågan av sexuella tjänster som i sin tur leder till ökad människohandel. Sverige bör inom EU aktivt verka för att exportera den svenska sexköpslagen så att fler länder kriminaliserar köp av sexuella tjänster.

4. Stärkt stöd till offer. Vägen ut ur prostitution och människohandel är sällan enkel. Ett beroende till förövaren samt brist på resurser, självkänsla och ett socialt kontaktnät kan vara försvårarande omständigheter. Inte sällan finns behov av såväl psykisk hjälp som hjälp med bostad eller pengar. Utsatta kvinnor bör få bättre stöd – oavsett var i Europa de befinner sig. EU bör trycka på för att varje medlemsland bistår offren med juridisk, medicinsk och psykologiskt stöd. Varje brottsoffer bör ha rätt till en stödperson.

5. Skärpt straff för människohandel. Människohandel ger generellt sett kortare straff än andra former av organiserad brottslighet. Lägre risker i kombination med möjlighet till stora ekonomiska vinster ökar brottets attraktivitet. Straffen för människohandel bör skärpas.

6. Sverige ska respektera reflektionstiden. En person som har utsatts för människohandel har enligt Europarådets konvention om bekämpande av människohandel rätt till minst 30 dagars reflektionstid för vila och återhämtning. Syftet är att den drabbade ska kunna frigöra sig från inflytandet av förövarna och få andrum för att sedan kunna fatta beslut om medverkan i en eventuell rättegång. Under tiden ska offret inte kunna utvisas. Offret ska även få sitt behov av trygghet och skydd tillgodosett. I dag följer Sverige inte denna regel utan ställer ofta motkrav på vittnesmål eller liknande. Sverige bör snarast följa Europarådets uppmaning om att införliva reflektionstiden i svensk lag.

Med efterföljande replik i SvD då vissa tror att mer överstatlighet är lösningen det gör inte vi Kristdemokrater.

Europaportalen:

Kristdemokraterna är kritiska till att mer och mer makt flyttas till Bryssel. Vi står inte bakom den utveckling mot ett Europas förenta stater som många EU-politiker efterfrågar. Istället vill vi se ett reformerat EU-samarbetet. Vi menar att EU behöver återgå till värderingar om frihet, ansvar och medmänsklighet. EU ska lägga energi, pengar och tid på sådant som tillhör unionens kärnområden – där behöver EU få ökade möjlighet att agera.

Samtidigt bör de beslut som bättre hanteras på hemmaplan överlåtas till medlemsländerna och medborgarna. Kampen mot människohandel är definitivt en fråga där EU-samarbetet kan göra nytta. Och det brådskar. Människohandeln ökar i Europa samtidigt som antalet förövare som åtalas minskar. Kampen mot detta slaveri, som med fog får sägas vara en av vår tids största utmaningar, måste uppvärderas. Människohandeln räknas globalt som den tredje mest lukrativa formen av kriminalitet, näst efter narkotika- och vapenhandel.

Frågan om människohandel hör hemma i centrum av debatten om Europas utmaningar, inte som en bifråga som tas upp om tid och ork finns. Kristdemokraternas nuvarande Europaparlamentariker Alf Svensson markerade frågans vikt genom att lyfta den i sitt allra första anförande i europaparlamentet. Vi vill fortsätta i den andan. Europa håller på att förlora slaget om människohandeln, och vi behöver hitta nya metoder att stoppa verksamheten. Vi föreslår därför ett antal åtgärder, både på hemmaplan och på EU-nivå, för att nå en lösning på problemen.

– See more at: http://www.europaportalen.se/2014/03/eu-maste-skarpa-kampen-mot-manniskohandel#sthash.mYjlmYpH.dpuf 

Kristdemokraterna är kritiska till att mer och mer makt flyttas till Bryssel. Vi står inte bakom den utveckling mot ett Europas förenta stater som många EU-politiker efterfrågar. Istället vill vi se ett reformerat EU-samarbetet. Vi menar att EU behöver återgå till värderingar om frihet, ansvar och medmänsklighet. EU ska lägga energi, pengar och tid på sådant som tillhör unionens kärnområden – där behöver EU få ökade möjlighet att agera.

Samtidigt bör de beslut som bättre hanteras på hemmaplan överlåtas till medlemsländerna och medborgarna. Kampen mot människohandel är definitivt en fråga där EU-samarbetet kan göra nytta. Och det brådskar. Människohandeln ökar i Europa samtidigt som antalet förövare som åtalas minskar. Kampen mot detta slaveri, som med fog får sägas vara en av vår tids största utmaningar, måste uppvärderas. Människohandeln räknas globalt som den tredje mest lukrativa formen av kriminalitet, näst efter narkotika- och vapenhandel.

Frågan om människohandel hör hemma i centrum av debatten om Europas utmaningar, inte som en bifråga som tas upp om tid och ork finns. Kristdemokraternas nuvarande Europaparlamentariker Alf Svensson markerade frågans vikt genom att lyfta den i sitt allra första anförande i europaparlamentet. Vi vill fortsätta i den andan. Europa håller på att förlora slaget om människohandeln, och vi behöver hitta nya metoder att stoppa verksamheten. Vi föreslår därför ett antal åtgärder, både på hemmaplan och på EU-nivå, för att nå en lösning på problemen.

**********************************

Ni missar väl förresten inte mig på Twitter? www.twitter.com/carolineSzyber jag twittrar från den politiska vardagen och ger både ris och ros såsom Dagens opinion påpekar efter den korta debatten mellan Reinfeldt och Löfven i söndags. Personligen tyckte jag både Löfven och Reinfeldt kändes lite trötta och då är jag ändå småbarnförälder men sömnbrist #agenda

Var social, dela med dig!
, , ,