En röst i EU-valet är en röst som påverkar vår egen framtid

image
Den 25 maj är det EU-val. Många tänker att ”det här valet rör inte mig”. Men faktum är att cirka 60 % av besluten i kommunen påverkas av EU-beslut. Det handlar om allt ifrån konkurrens- och miljöregler till livsmedelstillsyn och antidiskriminering.

Ett antal stora ekonomiska och politiska utmaningar i Sverige och Europa kräver ett samarbete över nationsgränser och att EU blir bättre på det som EU ska ägna sig åt. I vårt valmanifest slår vi kristdemokrater fast hur vi vill förändra och driva på EU för att mer effektivt ta itu med gemensamma stora utmaningar som vi inte kan klara av själva på hemmaplan.

Vi vill sätta en tydlig EU-agenda för att slå vakt om människovärdet. EU:s utrikespolitik ska konsekvent främja demokrati och mänskliga rättigheter. EU:s samarbete med grannländerna i öst och syd ska fördjupas. Alla EU-länder måste ta sitt ansvar i flyktingpolitiken. EU-länder som inte lever upp till sina skyldigheter ska sanktioneras.

EU-samarbetet handlar vidare om att skapa en stark ekonomi och på så sätt lägga grunden för fler jobb i såväl Stockholmsregionen som i hela Europa. För ett företag i Sverige som säljer varor på export eller som vill exportera i hela EU krävs gemensamma bestämmelser som får den inre marknaden att fungera bättre. Vi vill fortsätta riva handelshinder och underlätta för våra företag att växa, utvecklas och skapa nya jobb.

Vi vill också se tuffare gemensamma tag mot grov brottslighet och terrorism och ett ökat tull- och polissamarbete för att bekämpa människohandel, illegal vapenhandel och penningtvätt.
Miljöfrågorna är också klart gränsöverskridande. Vi vill skärpa EU:s klimatmål, förbättra systemet för handel med utsläppsrätter och fasa ut miljöfarliga kemikalier. Livsmedel ska tydligt märkas med ursprung och innehåll så att vi vet exakt vad vi lägger i kundkorgen. Länder som bryter mot djurskyddsregler för att göra sina produkter billigare ska bötfällas i större utsträckning.

Vi vill slutligen vara tydliga med att det också finns frågor där vi anser att EU-nivån är fel beslutsnivå. Det är detta vi menar när vi talar om rätt agenda i Bryssel. Därför säger vi nej till att ge EU beskattningsrätt. Vi anser inte heller att regler om till exempel föräldraledighet, vargjakt, kvotering eller svenskt snus ska beslutas på EU-nivå.

Listan på centrala valfrågor kan göras betydligt längre och därför är valet så viktigt. Vi hoppas därför att du använder din röst den 25 maj för att göra EU bättre och mer fokuserat på sina huvudfrågor.
Lars Adaktusson
Toppkandidat till EU-parlamentet
Caroline Szyber
Nummer 10 på Kristdemokraternas EP-lista, riksdagsledamot från Stockholm

Var social, dela med dig!