Personvalsfolder – Det behövs en kaxig jurist i riksdagen!

folder

Det behövs en kaxig jurist i riksdagen!

Jag vill bidra till en enklare vardag där trygghet, personlig frihet och socialt ansvar står i fokus!

Jag vill arbeta för ett samhälle där familjer får stöd och hjälp att klara vardagen, där det lönar sig att gå till jobbet och där småföretag ges möjlighet att växa sig stora.

Barns och ungas uppväxtvillkor påverkar hur samhället i stort kan utvecklas. Uppväxtförhållandena påverkar vår hälsa och livskvalitet. En trygg och kärleksfull uppväxt lägger grunden för en trygg framtid. En sund utveckling måste därför utgå från familjens villkor och vardag. Det gäller alla familjer, oavsett hur familjen ser ut.

Jag hoppas på ditt förtroende i riksdagsvalet och lovar att göra mitt yttersta för att bygga ett ännu bättre Sverige.

För att få ett tryggare och medmänskligare samhälle behöver vi tala mer om hur vi lever tillsammans. Hur vi tar ansvar och om vad som är rätt och fel. Ett samhälle där familjer får stöd för att klara vardagen och där både du och jag har vår plats. Ett land där det lönar sig att gå upp varje morgon och gå till jobbet, med ett företagsklimat som underlättar för entreprenörer att se sina småföretag bli fler och växa sig stora. Där vi satsar på miljön för framtidens skull och det är enkelt att vara miljövänlig. Ett Sverige som värnar om bistånd och arbetar för demokratiutveckling och mänskliga rättigheter världen över.

Fler företag betyder fler jobb, starkare ekonomi och bättre välfärd. Det är viktigt att människor med idéer vågar satsa på att starta eget. Jag ser det som angeläget att få ett företagsklimat som verkligen underlättar för entreprenörer. Det måste bli mer lönsamt att anställa genom sänkning av arbetsgivaravgifter och skatter och antalet regler behöver minska.

Varje dag fattar människor runt om i världen ett ofattbart svårt beslut. Att fly från krig och förtryck. Det kan vara av rädsla för att deras barn är i livsfara, för att de inte får utöva sin religion, för att det är omöjligt att uttrycka en politisk åsikt eller visa sin sexuella läggning. Sverige ska vara öppet för människor som söker efter en möjlighet att skapa trygghet för sin familj. Jobb och språk är nycklar till en fungerande integration. Alla som kommer till Sverige ska få en chans att börja jobba direkt.

Det börjar i det brottsförebyggande arbetet och i att vi kan lita på varandra. Genom förstärkta resurser till rättsväsendet kan fler brott bekämpas. Hur förtroendeingivande är det när man inser att ens polisanmälan bara läggs på hög hos polisen? Det behövs fler synliga poliser på våra gator men också poliser som har tid att utreda inbrott och misshandel. Tiden mellan brott och rättegång måste bli kortare. Brott och straff måste stå i bättre proportion till varandra. Jag ser med oro på att likgiltigheten har ökat i vårt samhälle. Jag vill se ett tryggare Sverige med ökat civilkurage.

Var social, dela med dig!