Lag om hatbrott ska omfatta fler

kd-tält

Idag börjar Pride och KD Stockholm stad och län är med i år igen och ordnar med RFSL seminarium om hatbrott idag tisdag kl 17 i Pride house, sen har vi tält i Pride park, flera av våra politiker bland annat jag, gruppledare, toppnamn till kommun och landsting är också med i flera debatter under kommande dagar och partiledaren är med i partiledardebatten. Sen kommer också ett antal av våra politiker att gå i paraden på lördag. Bilden ovan tagen i vårt tält för 2 år sen, kommer på blogen lägga upp bilder på årets snygga tält som även detta år har inretts av Sofia Modigh!

SKriver med Erik Slottner på SVT brännpunkt om att vi vill utvidga vilka som ska omfattas av straffskärpningsparagrafen för hatbrott.

Hatbrott redovisas i Sverige för främlingsfientliga, islamofobiska, antisemitiska och homofobiska motiv. Det är viktigt att komma ihåg att det finns ett stort mörkertal, polisen och organisationer kan vittna om att många väljer att inte anmäla.

Det finns ingen brottsrubricering för hatbrott i Sverige, däremot är det en samlande beteckning på brott där det i motivet finns ett tydligt hat riktat mot offret, ett hat som offret i gärningsmannens ögon representerar. Lagtekniskt finns det en straffskärpningsregel i brottsbalken (29 kap.2§). Det betyder att motivet till brottet kan påverka gärningens straffvärde, straffet kan alltså bli strängare om det är ett hatbrottsmotiv.

Straffskärpningsregeln används vid brott som riktas mot minoritetsgrupper. Begreppet sexuell läggning omfattar inte transpersoner, med vilket brukar avses transsexuella, transvestiter och andra personer som har en könsidentitet som skiljer sig från normerna i samhället för vad en man eller kvinna förväntas vara. Den som är transsexuell upplever sig tillhöra det motsatta könet. 2009 beslutade partiet på vårt riksting att könsidentitet explicit bör omnämnas i straffskärpningsparagrafen gällande hatbrott.

I den diskrimineringslag som trädde i kraft den 1 januari 2009 är en av de nya diskrimineringsgrunderna könsöverskridande identitet eller uttryck, där transsexuella ingår. Kristdemokraterna var pådrivande bakom införandet av den nya diskrimineringsgrunden då vi anser att transsexuella många gånger är utsatta för fördomar och andra människors okunskap på ett sätt som kan föranleda trakasserier och annat missgynnande. Riksdagen har uttalat förståelse för en utvidgning men uttalat att lagstiftningen torde vara tillämplig på situationer där en person eller grupp av personer kränks på grund av exempelvis transsexualism. Kristdemokraterna ser det som viktigt att transpersoner ska få skydd av lagen om hets mot folkgrupp och att det ges ett uttalat stöd och anser därför att hatbrottslagstiftningen ska utvidgas till att även inkludera transsexuella.

Nu står polisorganisationen inför stora förändringar i och med att 21 myndigheter ska bli en. Det är viktigt att genomföra förändringar för att hela organisationen ska fungera optimalt. Det är bra att polisen ska vara synlig och tillgänglig i hela landet. Likaså är det bra att vikten av det lokala polissamarbetet som basen för polisverksamheten betonas. Samtidigt är det en självklarhet att det behövs en samlad specialistkunskap kring vissa områden och där denna kunskap och erfarenhet kan nyttjas av polisen i hela Sverige.

Flera polismyndigheter har i dag särskilt utsedda hatbrottsutredare och vid exempelvis City-polisen i Stockholms län har den särskilda hatbrottsjouren permanentats. Det är viktigt att dessa särskilda utredare fortsätter även inom ramen för den nya polisorganisationen. Det är viktigt att komma ihåg att det är ett stort mörkertal. Många väljer att inte anmäla vittnar polisen och organisationer om, därför behövs det utredare som har kunskap och att fortsatt arbeta med bemötandefrågor.

Caroline Szyber (KD)

riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson

Erik Slottner (KD)

vice gruppledare i Stadshuset och ledamot i Polisstyrelsen i Stockholms län

Update:
Roligt nyhet, ovan blir verklighet redan imorgon, utreds!
GP ledare nämner förslaget.

Blev intervjuad av SvD om utvecklingen i partiet av HBT-frågor.
Bleb omnämnd av Makthavare.se som en person att följa på Twitter under Pride.

Var social, dela med dig!
,