Jämställdhet men bara för vissa enligt Fi

Jämställdhet men bara för vissa enligt Fi som inte markerar mot hedersrelaterat våld. Kd vill se särskild brottsrubricering. Ikväll jämställdhetsdebatt på ABF.

Skriver på Aftonbladet debatt med ordförande för Kristdemokratiska kvinnoförbunder, KDK, Marie-Louise Forslund Mustaniemi om att Fi inte markerar mot hederrelaterat våld. Har haft en diskussion på Twitter som inte gett mycket klarhet, de ska tydligen replikera.. frågan kvarstår är de emot kvinnofridskräkning för annars håller inte deras resonemang.

Läs artikeln

Hedersrelaterat våld, där kvinnor som inte underordnar sig vissa bestämmelser bestraffas, är en extrem form av kvinnoförtryck.

Vi får inte blunda för att flickor och kvinnor i Sverige utsätts för både trakasserier och avskyvärda ingrepp. Enligt FN sker upp till 5000 hedersmord varje år i världen, men mörkertalet är stort. Mer än 135 miljoner flickor och kvinnor beräknas ha utsatts för könsstympning. Två miljoner ytterligare riskerar att utsättas för könsstympning varje år, enligt Amnesty International.

Enligt Ungdomsstyrelsens tycker omkring 70 000 ungdomar mellan 16-25 år i Sverige att föräldrarnas kultur och religion begränsar deras val av partner. Av dessa ungdomar är 8 500 i riskzonen att bli bortgifta mot sin vilja. Föräldrar och släktingar tvingar i dessa fall en person att gifta sig genom att hota eller använda våld. I vissa fall luras barn och unga att åka utomlands, för att där bli bortgifta mot sin vilja.

Homo-, bi- och transsexuella personer som lever inom hederskulturer är särskilt utsatta eftersom det anses fel eller till och med olagligt att ha en relation med någon av samma kön.

Samhällets rädsla att markera mot hedersrelaterat våld gör oss bara mer övertygande om att mer behöver göras för att både förebygga och förhindra hedersvåld. Det som oroar oss särskilt är Feministiskt Initiativs syn på hedersvåld.

De skriver i sitt program och på sin sajt:

”Vi är kritiska till att i brottsbalken instifta en särskild brottsrubricering för hedersrelaterat våld […] Våld med så kallat hedersmotiv är inte nödvändigtvis ett grövre brott än annat våld med liknande mönster av disciplinering och upprepade kränkningar. Med en särskild brottsrubricering riskerar vi däremot svåra gränsdragningsproblem, större rättsosäkerhet och att ytterligare förstärka den rasism som redan nu finns i rättssystemet”.

Med samma retorik skulle ju även brottet grov kvinnofridskränkning kunna tas bort, eller?

Vi anser att detta brott, likt kvinnofridskränkning, bör finnas. Det är en viktig markering från samhället att det finns en särskild brottsrubricering för hedersrelaterade brott. En hederskultur som stödjer och utövar våld är för oss en skamkultur. Den kan inte vi som kristdemokrater och feminister acceptera. Ingen har rätt att kränka någon annan människa, varken fysiskt eller psykiskt. Varje människa är unik och har ett okränkbart värde. Det gäller alla, alltid och överallt.

Regeringen har mellan 2003-2011 avsatt cirka 350 miljoner kronor till olika åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck men det räcker inte. Alla goda krafter behövs för att komma tillrätta med hedervåld mot kvinnor, män och hbtq-personer.

Från politiskt håll vill vi också markera att vi ser allvarligt på de brott som begås och anser därför att det behövs en särskild brottsrubricering för hedersrelaterat våld.

Var social, dela med dig!
,