Mer idrott i skolan förbättrar resultaten

affischNu står de redo hemma hos mig affischer och buntband! Vill ni hjälpa till midnatt lördag mot söndag kör vi, hör av er! Snart på en stolpe nära dig!! #kryssaszyber

Fullspäckad dag som det ska vara i valrörelsen! Planering och avstämningar. Mailkorgarna under kontroll. Fixat på kontoret. Minglade och träffade taggade partister. Gjort intervju. Skrivit artikel. Bloggat. Läs handlingar. Förberett för intensiv kampanjhelg!

Sen ska man ju prata politik som poltiker så nu om ett mycket bra förslag som Kristdemokraterna drivit länge som blir verklighet mer idrott i skolan.

Med mer fysisk aktivitet i skolan förbättras både hälsan och skolresultaten. Barn som rör på sig varje dag lär sig mer. Daglig fysisk aktivitet ger även positiva effekter som bättre trivsel och färre konflikter. Därför är ett av våra mål för en bättre skola att det ska vara fysisk aktivitet på schemat varje dag.

Tack vare Kristdemokraterna föreslår regeringen nu mer skolidrott. Vi vill utöka antalet idrottstimmar från 500 till 600 i grundskolan och att det preciseras hur timmarna fördelas mellan årskurserna. Det är ett steg på vägen för att ha fysisk aktivitet på schemat varje dag.

Kristdemokraterna vill också höja kunskaperna i svenska. Att kunna läsa är en förutsättning för all annan inlärning i skolans ämnen. Därför vill vi införa mer lärarledd undervisningstid med fokus på läsning och läsförståelse.

Skolan ska ge kunskap för arbetslivet men också bildning för hela livet. Vi vill fortsätta stärka den svenska skolan och stötta familjen. Trygga familjer ger goda förutsättningar för barnen att klara skolan och rustas inför livets utmaningar.

Var social, dela med dig!
, , ,