Se unga brottsoffer

Skriver med Lillemor Brandum om vikten av att se och ge unga brottsoffer stöd i LTZ.

Att vara ung är att vara extra utsatt för brott. 6,5 procent av alla 16-19-åringar och 7,2 procent av 20-24-åringarna uppger att de misshandlades under 2011. I kampen mot ungdomsbrottsligheten har brottsoffret alltför ofta haft en undanskymd roll. Kristdemokraterna anser att brottsofferperspektivet tydligare måste genomsyra hela rättskedjan.

Den brottsdrabbade behöver upprättelse för den kränkning brottet utgör. För att stärka brottsoffrens ställning krävs förändringar, både i sättet att tänka och i sättet att arbeta. Samordningen mellan samhällets insatser för brottsoffer är ofta bristfällig. Många uppfattar polisens förundersökning som ifrågasättande. Ofta väljer åklagaren att lägga ner utredningen eller att inte väcka åtal. Det händer också att den som har fått ett skadestånd utdömt inte får detta utbetalt.

Kristdemokraterna föreslår nu en rad åtgärder. Kunskapsnivån kring hur sårbar en ung person kan vara efter ett brott är inte tillräcklig. Att vara ung och brottsutsatt kan därigenom många gånger upplevas som en serie av kränkningar, snarare än ett enda traumatiskt tillfälle. För att förbättra detta finns det flera saker som kan göras. I utbildningar till yrken som ofta kommer i kontakt med unga personer som har blivit utsatta för brott bör det tydligt läggas in moment som handlar om just detta.

För ungefär 15 år sedan startades Sveriges första stödcentrum för unga brottsoffer. Därefter har sådana öppnats runt om i landet. Det behövs fler och de som finns bör få ökat stöd. Alla kommuner borde vara skyldiga att se till att alla har tillgång till ett stödcentrum. Tanken är att samla kompetens på ett ställe och se till att personens behov sätts i centrum. För att den som anmäler ett brott tidigt ska få bra hjälp borde också en stödjande person placeras på varje polisstation. Detta kan vara en person från brottsofferjouren, någon annan förening eller en socialsekreterare från kommunen.

Den som polisanmält ett brott erbjuds, om det fungerar bra, kontakt med en brottsofferstödjare. Då behovet av stöd ibland kommer först en tid efter brottet bör den som polisanmält ringas upp efter tre månader. Då kan man få en återkoppling vad som har hänt och återigen erbjudas stöd. Det är hög tid att situationen för unga brottsoffer prioriteras ännu mer.

Caroline Szyber (KD), riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson

Lillemor Brandum (KD), riksdagskandidat Jämtlands län

Kort kommentar i Inblick.

Var social, dela med dig!
,