Utveckla Rut dags för Knut (Rit)

Idag har jag upplevt hur STORT Stockholm är över 1 timme på pendeltåg till Nynäshamn men bra kampanj där! Talade kriminalvård och ungdomsfrågor med Ungdomsfullmäktige ordförande Agnes Nordberg och styrelseordförande för Hela Människan Olov Åkerman.

Skriver med Ella Bohlin på SVT opinion om att bevara Rut och Rot och utveckla till Rit. Rut och Knut men heter ju Rit så får kanske inte ska ändra namn nu.

”Den som betalar för IT-tjänster i hemmet ska på samma sätt som vid RUT- och ROT-avdragen kunna göra avdrag”, skriver Caroline Szyber och Ella Bohlin.

Heltidsjobb. Barn. Hund. Många barnfamiljer behöver hjälp för att få vardagen att gå ihop. Det sociala nätverket betyder mycket, men många hade inte orkat utan hjälp med tjänster i hemmet.

ROT- och RUT-avdragen tillåter att huset kan underhållas samtidigt som familjen får ytterligare några timmar ihop. Nu är det dags att ta nästa steg och införa ett RIT-avdrag för IT-tjänster i hemmet.

Vi kristdemokrater vill värna avdragen, undanröja dagens gränsdragningsproblem och hitta nya ekonomiska utvecklingsområden som skapar jobb och balans i vardagen. Det gäller inte minst IT-sektorn, där vi anser att ett RIT-avdrag skulle underlätta den personliga användningen av IT.

Den som betalar för IT-tjänster i hemmet ska på samma sätt som vid RUT- och ROT-avdragen kunna göra avdrag.

Undersökningar visar att det finns ett stort intresse hos privatpersoner att betala för hjälp med datorn, internetuppkopplingen eller andra IT-tjänster i hemmet.

På samma sätt som med reformerna för ombyggnation eller hushållsnära tjänster skulle en skattereduktion kunna öppna en ny marknad och skapa nya arbetstillfällen, inte minst för unga.

RIT-avdraget blir på så sätt en insats för ungas företagande, mot ungdomsarbetslöshet och för ökade möjligheter till datoranvändande för personer som i dag är ovana vid den moderna tekniken.

RUT- och ROT-avdragen skapar förutsättningar för nya företag och jobb. Om de rödgröna vinner valet i höst har de för avsikt att avskaffa avdraget för dessa tjänster. Det skulle med andra ord innebära tusentals förlorade arbetstillfällen, kraftigt minskade intäkter för statskassan och en försämrad livssituation för alla stressade människor som fått lite hjälp med städningen.

Att kalla de som jobbar inom branschen för tjänstefolk, som företrädare för vänsterpartierna har gjort de senaste veckorna, är otroligt föraktfullt.

Äger socialdemokrater och vänsterpartister rätten att tycka till om vad som är tillräckligt fint och inte? Du som arbetar som barnvakt eller klipper gräs har ingenting att skämmas för.

Det här är uppgifter som de flesta av oss har haft, har eller kommer att ha. Varför är det skamligt i vänsterns ögon?

Vänsterpolitiken leder dessutom till sämre jämställdhet. Nästan 40 procent av samtliga nya företagare i städbranschen är utrikes födda kvinnor. RUT gynnar de grupper som har det tuffare att komma in på arbetsmarknaden.

Många jobb hotas nu av en halvering av RUT och de höjda arbetsgivaravgifterna för unga. Bara i Stockholms län har RUT-avdraget enligt Företagarna skapat 3 360 heltidjobb. Hela 157 588 personer i huvudstadslänet har under 2013 använt avdraget och antalet företag verksamma inom RUT-sektorn är 5 356.

Allt tack vare att Alliansen har skapat bättre förutsättningar.

Sverige behöver en politik som skapar jobb och ger utrymme för mer tid tillsammans med nära och kära. Framgångarna för ROT och RUT visar att hjälp med den nya tekniken kan bli nästa område där människor genom arbetsskapande politik får lättare att få ihop vardagen.

Var social, dela med dig!
,