Regeringen relanserar Kd förslag

Copy past, härmapa, någon sa det är den bästa komplimangen att någon härmar, någon sa man borde bli glad om de förslag man sympatiserar med blir politik. Vad talar jag om? Jo att regeringen relanserar nu det förslag KD lanserade för flera veckor sen: modulbostäder http://mobil.dn.se/arkiv/nyheter/kaplan-vill-se-tillfalliga-bostader-for-flyktingar vs http://www.dn.se/debatt/skrota-stodet-till-eget-boende-for-asylsokande/ som tidigare sagt ingen egen bostadspolitik – alls.

Vi föreslog då:
2 Modulbostäder med statliga garantier. När antalet asylsökande och nyanlända ökar kraftigt på kort tid uppstår en akut bostadsbrist. Bostadsbristen drabbar enskilda, både de som väljer ebo och de som bor i anvisade boende med mycket låg standard. Bostadsbristen ökar också statens kostnader för mottagandet då Migrationsverket tvingas betala överpriser till privata aktörer som hyr ut bostäder. För att snabbt minska trångboddheten och kostnaderna bör staten kunna ge hyresgarantier för byggande av moderna modulbostäder med tidsbegränsade bygglov. Hyresgarantin minimerar risken för byggandet genom att staten garanterar att modulbostäderna kommer att hyras under en längre tid. Migrationsverket bör också ges möjlighet att själva äga boenden för asylsökande. Modulbostäderna går att flytta, och kan relativt snabbt sättas upp där de behövs. För att fler modulbostäder ska kunna byggas vill vi att en förhandlingsperson ges i uppdrag att arbeta med kommunerna. Många kommuner behöver få fram mark där modulbostäder med tidsbegränsade bygglov kan uppföras. Kristdemokraternas reformer under förra mandatperioden har skapat förutsättningar för att bygga snabbare, enklare och billigare. När mark finns kan modulbostäder stå klara på sex månader.

Regeringen förslag nästan ordagrant lika.

Kanske är det en komplimang, och vår politik genomförs det är väl bra. Har en ohållbar situation som måste lösas. Men faktum kvarstår regeringen har igen egen bostadspolitik. Det är det som skrämmer mig.

Var social, dela med dig!
,