Alliansen lägger fram utskottsinitiativ för nya bullerregler

Pressmeddelande
2015-03-24

Alliansen lägger fram utskottsinitiativ för nya bullerregler
– Nya regler för buller möjliggör byggande av fler små lägenheter. Det här är lägenheter som desperat behövs för att möta bostadsbristen. Väntan leder till osäkerhet inom branschen och drabbar hårt de som idag står utanför bostadsmarknaden. Vi kan inte vänta längre på regeringens saktfärdighet, säger Caroline Szyber (KD) ordförande för civilutskottet.

Efter ett initiativ från Alliansen kom bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) till Civilutskottet idag för att redogöra för vad regeringen avser göra för att adressera den akuta bristen på bostäder. I samband med detta presenterade alliansens partirepresentanter ett utskottskottsinitiativ med krav på att sluta fördröja de nya riktvärden för buller som nu hindrar möjligheterna till byggnationer i städerna.

– Då vi fortfarande inte får svar av ministern när bullerförordningen ska komma på plats förslår vi att Civilutskottet utnyttjar sin initiativrätt enligt 9 kapitlet 16 § riksdagsordningen och tar ett initiativ för ett tillkännagivande till regeringen. Allt för att skynda på regeringens saktfärdiga handläggning i denna fråga, säger Ewa Thalén Finné (M).

– Tusentals personer måste tacka nej till studieplatser och arbetstillfällen på grund av att bostäder saknas. Företag avstår från investeringar eftersom de riskerar att inte få tag i arbetskraft med rätt kompetens. Dagens bullerkrav cementerar den oordningen, säger Ola Johansson (C).

– Förändringarna för bullerförordningen har legat klara innan den här regeringens ens tillträdde och vi har tröttnat på att tjata utan gehör. Vi går fram med ett riksdagsinitiativ för att bryta regeringens förlamning, avslutar Nina Lundström (FP).

Var social, dela med dig!
,