Flod av kritik som flödar fram

Även miljöpartistiska kommunpolitiker i Göteborg kritiska, hur ska ministern möta den flod av kritik som flödar fram?

Skriver på DN debatt men Alliansen i civilutskottet, 9 repliken i ordningen på ministerns DN debatt. 9 repliker på en artikel, någon form av rekord?

Replik. Subventioner för byggandet och energieffektiviseringar lamslår byggmarknaden och verkar kontraproduktivt, skriver Alliansens företrädare i Civilutskottet i svar till Mehmet Kaplan (17/3).

Subventioner för byggandet och energieffektiviseringar lamslår byggmarknaden och verkar kontraproduktivt, skriver Alliansens företrädare i Civilutskottet i svar till Mehmet Kaplan (17/3).

Bakom en rökridå av ord fortsätter regeringen att förhala konkreta besked om bostadspolitiken. Bostadsbristen medför att människor måste tacka nej till arbete och studier. Företag avstår från att investera när de inte kan få tag på arbetskraft med bostad. Sverige stannar upp så länge osäkerhet råder.

Detta ska läggas till Migrationsverket prognoser för antal människor som beräknas komma till Sverige i närtid. Bara i år behövs cirka 14 000 bostäder ytterligare för att möta behoven av bostad för nyanlända. Det motsvarar nära det totala antalet hyresrätter som förväntas byggas i år. Boverket försöker i en nyutkommen rapport besvara utmaningen genom att föreslå en nationell bostadsförmedling med selektiv förmedling. Om möjligt illustrerar detta långtgående förslag hur allvarlig situationen faktiskt är.

De är få som förespråkar den traditionella socialdemokratiska bostadspolitiken med detaljstyrning och kraftiga subventioner för att främja byggandet. Ändå är det huvudnumret när nu bostadsministern vaknat och adresserar problemen i DN Debatt 17/3.

Modulbostäder kan vara ett sätt att hjälpa de som just nu knackar på dörren till bostadsmarknaden. Ska detta bli verklighet måste dock beslut komma lika snabbt som frigör mark, tar ställning till eventuella hyresgarantier och frågan om Migrationsverket ska kunna äga mark. Viktigast av allt är att fortsätta arbetet med regelförenklingar för buller, tillgänglighet och planprocesser. Några av de problem alliansregeringen adresserade kring dagens ineffektiva planprocess tas upp i artikeln, exempelvis de utdragna överklagandeprocesserna och behovet av konkurrensfrämjande åtgärder. Genom att knyta ihop infrastruktursatsningar med bostadsbyggande såsom vi föreslog i Sverigebygget blir framtidsinvesteringar möjligheter för fler bostäder.

Förslag kring nya bullerregler ligger dock fortsatt begravd på departementet. På riksdagens bord ligger färdiga lagförslag för att ta bort onödiga utformningsbestämmelser, förenkla planprocessen och underlätta kommuners möjligheter att anta detaljplaner utan att lyfta dem till kommunfullmäktige. Men där är motståndet kompakt. Hade Alliansen haft majoritet skulle dessa lagförslag omedelbart kunna träda i kraft och förkorta den planprocess som skapar osäkerhet och fördyrar byggandet under sex till åtta år. I stället uppehåller sig bostadsministern vid sin oro för priserna på andrahandsmarknaden. Den friare hyressättningen av andrahandslägenheter var ändå den reform som ökat utbudet av lägenheter i de stora städerna.

Tidigare har ministern försäkrat att intentionen är att fullfölja regelförenklingsarbetet som vi påbörjade. Att detta sedan sker ovilligt, går långsamt eller motarbetas har vi kritiserat i egenskap av opposition. Subventioner för byggandet och energieffektiviseringar lamslår byggmarknaden och verkar kontraproduktivt. Det är precis den politiken som orsakat Sveriges eftersläpning i bostadsbyggandet, ställt byråkrati och politik i en blockerande huvudroll och nu också blir än mer prekär när bostadskrisen tornar upp sig.

Alliansens företrädare i Civilutskottet

Ewa Thalén Finné (M)

Ola Johansson (C)

Nina Lundström (FP)

Caroline Szyber (KD)

Var social, dela med dig!