Tonen i bostadspolitiska debatten

Jag har fått några mail efter bostadspolitiska debatten. Jag vill vara tydlig en debatt är en debatt. Det behöver inte betyda att man inte lyssnar på de andra. Tonen kan vara hård det är en del av det politiska spelet. Men det sagt vill jag ändå säga att tonläget ibland blir högt. Ska vi komma vidare måste vi diskutera förslag, konkreta förslag. Men för det måste partier säga vad de vill. SD talar mer migrationspolitik än bostadspolitik och förutom lättnader av hisskravet finns inte många förslag på det bostadspolitiska området. och S hade själva väldigt högt tonläge hela förra mandatperioden var det hårda tongångar mot Alliansens bostadspolitiska mål och sen när budgeten kom så var våra – Alliansens bostadspolitiskamål som var kvar. Jag lyssnar för att se vart en samsyn finns men regeringen har inte varit konkret. De har inte presenterat en vision och de har inte presenterat konkreta förslag. Prop.listan är nästa tom. och som jag avslutade mitt sista replikskifte med S ”Vi behöver kanske ändra retoriken lite, men ni har också ett ansvar för att vi har en stor bostadsbrist i dag.” Bollen ligger hos regeringen och jag bara väntar på att den ska komma till oss i riksdagen för det är i riksdagen lagar stiftas.

Replikskifte mot SD
Fru talman! Roger Hedlund nämnde mig och Alliansen i sitt anförande, och jag kände mig därför tvungen att begära replik. Jag ska läsa upp det jag sa i mitt anförande så att det blir tydligt hur olika vi ser på den här frågan. Jag sa så här: ”Den sociala hållbarheten är vår tids kanske största utmaning i bostadsfrågan. Jag tänker inte minst på migrationen.”

Det jag åsyftade var att vi måste bygga för alla. Vi måste bygga så att människor har möjlighet att tacka ja till jobb och till studieplatser. Dessutom innebär ett eget boende trygghet. Under våra åtta år vid makten tog vi flera steg för att öka byggandet. Det handlade om regelförenklingar och om nya boendeformer, såsom ägarlägenheter. Min känsla är att Roger Hedlund i stället vill ha en stor diskussion, som vanligt i sann SD-retorikstil, om att vi ska stänga gränserna för att minska bostadsproblemet. Det är inte så vi i Alliansen ser på det.

För mig som kristdemokrat är det viktigt att ge människor möjlighet att komma till Sverige och få ett boende. Där har Kristdemokraterna föreslagit ett antal olika åtgärder, bland annat att vi ska titta på möjligheten till modulbostäder för att lösa den akuta situation som vi befinner oss i. För oss handlar det om att lösa en situation och se till att kunna erbjuda alla som kommer hit ett bra boende, inte göra som Sverigedemokraterna och stänga gränserna för att minska antalet människor som vill komma hit.

Fru talman! Jag vill börja med att påminna Roger Hedlund om att det här är en bostadspolitisk debatt, även om det för Sverigedemokraterna alltid verkar vara svårt att diskutera någon annan politik än migrationspolitiken. De skyller alla problem i världen på flyktingar.

Vi har ett allvarligt läge på bostadsmarknaden. Det har inte byggts tillräckligt mycket på 20 år. Vi har, som jag nämnde tidigare, ett antal faktorer som påverkar. Det är större ungdomskullar, urbaniseringstrender och ja, vi har också fler som söker sig till vårt land från krig. Då är det viktigt att vi ger dem möjligheten att komma hit.

Det är lätt för Sverigedemokraterna att säga att man ska försöka förhålla sig till dem som kommer hit. De vill ju inte att några ska komma hit, och då är det väl ganska enkelt att förhålla sig till det. Era siffror är ju noll, Roger Hedlund. Vilka konkreta förslag till åtgärder har Sverigedemokraterna?

Vi har under våra åtta år vid makten haft stort fokus på en omfattande reformagenda där vi försökt undanröja hinder för att öka byggandet och öka antalet bostäder. Det handlar om att ha flera olika boendeformer, och byggandet måste gå mycket fortare. Vi behöver snabbt få fram bostäder. Där har Kristdemokraterna bland annat föreslagit att man ska titta vidare på modulbostäder. Därför behöver vi få fram ledig mark för att sedan snabbt kunna uppföra bostäder.

Jag tror att enda sättet att lösa problemen på bostadsmarknaden är att vi får ett överskott på lägenheter. Hur får man det? Det får man genom att det byggs, byggs och åter byggs. Det är enda sättet att lösa de problemen, inte att stänga gränserna.

Replikskifte mot S

Herr talman! Som den eniga allians vi är avslutar jag där Mats inte hade möjlighet att avsluta.

Jag vill börja med att säga att jag tror att min kompis Sanna är glad att hon har nämnts så mycket i debatten. Jag tror också att det är ungefär där vi behöver ta vår utgångspunkt, det vill säga i de enskilda människorna. Det blir väldigt mycket siffror i debatten – och jag kan hålla med om att det periodvis blir hårda ord och starka uttalanden – men i slutändan är det ju människor som berörs av detta. Bostadsbristen är ett problem som drabbar alla hushåll men speciellt några utsatta grupper, och studenter är en av dem.

Jag kan hålla med om att kommunerna har ett väldigt stort ansvar. Frågar man kommunpolitiker säger väldigt många att före detta bostadsministern Stefan Attefall inte är speciellt populär, för han var mycket tydlig med det ansvar som även kommunerna har. Jag tror att det är någonting vi behöver prata mer om, alltså hur vi ska kunna arbeta tillsammans. Det går inte att från statligt håll vilja att kommunerna ska göra mycket medan kommunerna inte vill göra det, och det går inte att från kommunernas håll vilja att det från statligt håll ska göras mycket medan vi inte gör det de vill. Jag tror att vi behöver diskutera mer, och tillsammans, och det tror jag gäller även i politiken.

Jag kan väl säga att vi är överens om att det behövs mer markpolitik. Vi behöver verkligen fundera där. Som jag nämnde tidigare tror jag också att industriellt byggande och modulbostäder kan vara en nyckel framöver. Kanske att man alltså går från höga tongångar till att försöka hitta minsta gemensamma nämnare, och framför allt när det är tal om stora reformer. Men jag kan tycka att det är väldigt mycket hemliga reformer, och därför tar jag den utsträckta lilla hand där det nämns vad regeringen vill göra och säger: Ja, fortsätt gärna med den markpolitik vi påbörjade. Fortsätt även gärna att problematisera kring industriellt byggande.

Herr talman! Utifrån den utgångspunkten hoppas jag att ni också funderar på att det har byggts för lite i Sverige sedan 70-talet. Det handlar inte bara om de sista åtta åren. Under de senaste 30 åren innehade Socialdemokraterna makten under lång tid. Om det har byggts för lite har det inte byggts för lite bara de senaste åtta åren utan de senaste 30 åren.

Nu ska vi försöka hitta minsta gemensamma nämnare. Snälla regeringen, återkom med bullerförordningen! Är det något som branschen efterfrågar är det detta. Ett bygge i Borås står helt still i väntan på bullerförordningen eftersom de känner att om de måste bygga enligt de nuvarande bullerkraven kan de bygga färre lägenheter än de kan med den kommande. Lägenheterna blir också dyrare, vilket gör att den svaga gruppen studenter kanske inte kommer in på bostadsmarknaden.

Det efterfrågades vad som har gjorts. Det gjordes en hel del för studenter under förra mandatperioden. Vi tittade på tidsbegränsade bygglov och på nya byggformer för student- och ungdomsbostäder.

När jag pluggade utomlands fick jag både en studieplats och ett rum på campus. När utbytesstudenter kommer till Sverige får de inte det. Jag tror att vi förlorar många duktiga utbytesstudenter och forskarstudenter för att vi inte kan erbjuda dem en bostad.

Det vi började göra och där regeringen får ta vid är att titta på hur högskolor kan bygga själva. Hur ska Kungliga Tekniska högskolan få bygga ett campus så att de kan erbjuda alla duktiga utbytesstudenter och forskare inte bara en plats utan också en bostad.

Titta vidare på många av de förslag som vi tog fram! Ta det vidare!

Vi behöver kanske ändra retoriken lite, men ni har också ett ansvar för att vi har en stor bostadsbrist i dag. Det har byggts för lite i Sverige i 30 år

Var social, dela med dig!