Konkreta åtgärder mot terror-resande

Skriver med Erik Slottner på SvD brännpunkt

Nya strategin mot våldsbejakande extremism i Stockholms stad är ett hafsverk som fått befogad kritik. Däremot står de flesta svarslösa inför vad som istället bör göras. Det här ser vi som angelägna åtgärder mot jihadister och andra extremister, skriver KD-politikerna Erik Slottner och Caroline Szyber.

I dagarna presenterade den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad en strategi för hur vi kan stoppa och motverka våldsbejakande extremism. Strategin landar i slutsatser som att de som återvänder efter terrordåd i utlandet ska mötas av ”anpassade inkluderande insatser” och erbjudas hälsovård, arbete, bostad och utbildning.

Det handlar alltså inte om hur vi ska möta ungdomar som allmänt är ”på glid” utan om personer som tillhör terrororganisationer som IS och som kan ha medverkat vid bestialiska övergrepp, halshuggningar och skändningar av människor. Inte ett ord nämns i dokumentet om avradikalisering eller vikten av att införa avhopparprogram.

Strategin gäller såväl vänsterautonoma, högerextrema som våldsbejakande extremister. Islamistisk extremism tas inte upp specifikt, trots att Säkerhetspolisen har konstaterat att omkring 300 svenska medborgare har anslutit sig till IS och liknande grupper.

Utöver handlingsplaner på kommunal nivå krävs betydligt fler konkreta och verksamma insatser på nationell nivå.
Erik Slottner och Caroline Szyber
I dagarna presenterade den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad en strategi för hur vi kan stoppa och motverka våldsbejakande extremism. Strategin landar i slutsatser som att de som återvänder efter terrordåd i utlandet ska mötas av ”anpassade inkluderande insatser” och erbjudas hälsovård, arbete, bostad och utbildning.

Det handlar alltså inte om hur vi ska möta ungdomar som allmänt är ”på glid” utan om personer som tillhör terrororganisationer som IS och som kan ha medverkat vid bestialiska övergrepp, halshuggningar och skändningar av människor. Inte ett ord nämns i dokumentet om avradikalisering eller vikten av att införa avhopparprogram.

Strategin gäller såväl vänsterautonoma, högerextrema som våldsbejakande extremister. Islamistisk extremism tas inte upp specifikt, trots att Säkerhetspolisen har konstaterat att omkring 300 svenska medborgare har anslutit sig till IS och liknande grupper.

Dokumentet är ett hafsverk fullt av floskler, tomma ord och självklarheter. En rad debattörer och politiker har reagerat och framfört att vi måste bjuda betydligt bättre motstånd mot våldsbejakande extremister. Men de flesta står svarslösa på frågan vad vi konkret ska göra för att stoppa och förebygga våldsbejakande extremism.

Kristdemokraterna vill att den föreslagna strategin ersätts med en konkret handlingsplan som specifikt gäller frågan om våldsbejakande islamistisk extremism. Få personer står och väger mellan om det ska engagera sig i IS eller AFA. Strategierna för hur man ska stoppa rekrytering till respektive organisation måste därmed variera. En allmängiltig kommunal strategi mot extremism, vilket Stockholms stad föreslår och en rad andra kommuner planerar införa, är inte effektiv och kommer knappast att kunna fånga upp de avsedda målgrupperna.

Den handlingsplan vi förordar att Stockholm (och övriga berörda kommuner) inför ska fokusera på förebyggande åtgärder och på hur vi kan avradikalisera personer och få dem att lämna extremistiska grupper och terrororganisationer.

En portalparagraf i handlingsplanen ska vara att inrätta en länsgemensam avhopparverksamhet för våldsbejakande islamistiska extremister. Här kan Fryshusets exit-verksamhet som arbetar med att avradikalisera och återanpassa högerextremister vara en förebild.

Det är dessutom nödvändigt att bygga upp en struktur för hur eventuella avhoppare kan användas i arbetet med att motverka extremism. Personer som själva har varit verksamma i terrororganisationer men valt att göra upp med sitt tidigare liv kan vara användbara i arbetet med att omvända radikaliserade ungdomar.

En annan viktig punkt i en handlingsplan är att inrätta ett samverkansorgan, där skola, polis, socialtjänst, fritidsgårdar och säkerhetspolis kan samarbeta strukturerat. I nuläget brister utbytet av information och risken är stor att potentiella extremister inte fångas upp och faller mellan myndigheters ansvarsområden. Satsningar på sociala insatsgrupper, det civila samhället och långsiktiga sociala investeringar i ytterstaden är andra frågor Kristdemokraterna har drivit och som bör prioriteras.

Utöver handlingsplaner på kommunal nivå krävs betydligt fler konkreta och verksamma insatser på nationell nivå. En viktig åtgärd är att stoppa hatpredikanter vid gränsen. Sverige har vid flera tillfällen släppt in extremister som talar för stening och mot homosexualitet. Detta är oacceptabelt och något vi har fått internationell kritik för.

Regeringen bör även se över möjligheten att temporärt beslagta pass. Dessutom behövs en utredning om möjligheten till återkallade av medborgarskap vid dubbelt medborgarskap.

Det får vara slut på naiviteten och konflikträdslan. Vi kan inte agera undfallande och räddhågset inför personer och organisationer som är beredda att gå hur långt som helst för att underminera demokratin, motarbeta mänskliga rättigheter och kränka människovärdet.

ERIK SLOTTNER (KD)

gruppledare, Kristdemokraterna i Stockholms stadshus

CAROLINE SZYBER (KD)

riksdagsledamot, Stockholms stad

Någon frågade varför vi inte kommit med detta tidigare. Sägas ska väl att detta såg vi inte för 8 år sen. Överraskningarnas region som en på UD sa på en dragning jag hörde. År 2009 stabila auktoritära styren i större delen av regionen, våren 2011 arabiska våren, Isis senaste åren…

Var social, dela med dig!
,