Unga vuxnas möjlighet att finanseria ett eget boende

11351297_831937070175714_6803763017834374852_n

Nu på förmiddagen har Civilutskottet ordnat offentlig hearing på temat Unga vuxnas möjlighet att finanseria ett eget boende. Tack alla medverkande intressanta och bra inlägg, nu är det vi politiker som måste ge svaren framöver. Nedan mitt inledningsanförande i den öppna utfrågningen som Civilutskottet ordnade. Här kan ni se civilutskottets offentliga utfrågningen ungas möjlighet att finansiera eget boende från tidigare idag.

Välkomna till civilutskottets offentliga utfrågning på temat ”Unga vuxnas möjlighet att finansiera ett eget boende”. Mitt namn är Caroline Szyber och jag har uppdraget som ordförande i civilutskottet. På min högra sida sitter Johan Löfstrand som är vice ordförande i utskottet, och på min vänstra sida sitter Monica Hall som är kanslichef. Detta är den andra utfrågningen som Civilutskottet ordnar denna vår, den tidigare om överskuldsättning och konsumtion på temat Konsumtion på kredit är konsumenten tillräckligt skyddad.

Civilutskottet har ansvaret för att bereda riksdagsärenden inom ett antal viktiga områden. Det gäller bl.a. en rad frågor inom civilrätten och konsumentpolitiken, men det av utskottets ansvarsområden som väcker mest uppmärksamhet är utan tvekan bostadspolitiken. Situationen på bostadsmarknaden är i dag en av de hetaste frågorna både inom rikspolitiken och i ett stort antal kommuner. Det är en fråga som dagligen uppmärksammas av media och som också starkt engagerar en bred allmänhet.

Det är bristen på bostäder som under de senaste åren oftast stått i fokus för den bostadspolitiska debatten. Bostadsbristen är ett generellt problem för hela samhället eftersom den kan hämma den ekonomiska utvecklingen och leda till en rad negativa konsekvenser för enskilda och företag. Mest kännbar är den självklart för de som ännu inte har hunnit etablera sig på bostadsmarknaden och de som söker sig till en ny ort för studier eller ett nytt arbete. Det gäller inte minst för landets unga hushåll som ofta står inför problemet att både finna en lämplig bostad och dessutom kunna finansiera boendet på ett rimligt sätt.

Finansieringen av boendet har ju ägnats stor uppmärksamhet under det senaste åren med diskussioner om snabbt stigande bostadspriser, lånetak, amorteringskrav och eventuella bostadsbubblor. För ett ungt hushåll som står i begrepp att satsa sitt sparkapital och ta stora lån för att köpa en bostad leder det givetvis till en osäkerhet om man tar rätt beslut. Alternativet att hyra en bostad förutsätter på många orter att man har köat under flera år eller har de rätta kontakterna. Dessutom är de unga hushållen ofta hänvisade till en nyproduktion med mycket höga hyror.

Temat för dagens utfrågning är alltså ”Unga vuxnas möjlighet att finansiera ett eget boende”. Jag förmodar att vi kommer att beröra ett flertal frågor som är aktuella inom bostadspolitiken. Men avsikten är alltså att koncentrera diskussionen till hur olika politiska åtgärder och insatser från bostadssektorn kan underlätta för unga vuxna att etablera sig på bostadsmarknaden och finansiera sitt boende.

Utfrågningen inleds med att sex inledningstalare ger sin syn på problem och möjligheter med utgångspunkt från dagens tema. Vi har bjudit in representanter för myndigheter, forskarvärlden, byggare och finanssektorn för att få en bred belysning från olika infallsvinklar. Efter en kort paus kommer utskottets ledamöter sedan få möjlighet att ställa frågor till de inbjudna talarna som då kommer att ta plats här framme på podiet.

Först några praktiska frågor. Utfrågningen sänds direkt på riksdagens webbplats och kommer att sändas med viss tidsfördröjning i SVT Forum. Det som sägs under utfrågningen tas upp stenografiskt och kommer att publiceras i riksdagens rapportserie. Det är därför viktigt att de talare som använder sig av bilder och diagram på något sätt hänvisar till dem i sina anföranden. Jag vill också påminna alla talare om vikten att hålla sina anföranden inom tidsramen på åtta minuter.

Jag lämnar då över ordet till dagens första talare, stabschef Susann Bard från Boverket. Ordet är ditt på temat ”Unga vuxnas möjlighet att finansiera ett eget boende”.

Var social, dela med dig!