Oroande beslut

Den 23 mars antogs en motion avseende bojkott av israeliska produkter vid Coop Varbergs föreningsstämma. Stämman blev kapad av BDS-aktivister som agerade som ”medlemmar” och som därmed kunde rösta. Självklart hade de bara ett mål med sin närvaro och det var att försöka få igenom den anti-israeliska motionen vilket tyvärr, lyckades.

Beslutet är oroväckande för Coop av flera anledningar:

1. Det är ett farligt prejudikat
a. Detta kan öppna dörren för fler bojkotter av andra länder grundade på alla möjliga skäl
2. Israel är fel land att bojkotta:
a. Israel är den enda demokratin i Mellanöstern
b. Israel är det enda landet i Mellanöstern där arabiska medborgare har demokratiska rättigheter
c. Israel är ett samhälle där arabiska kvinnor är bättre utbildade, mer närvarande och mer integrerade på arbetsmarknaden än sina systrar någon annanstans i Mellanöstern
d. Israel är det enda landet i Mellanöstern där HBTQ-samhället kan leva helt öppet och blomstra
3. Grupper som BDS skadar fri handel mellan länder
4. BDS-aktivisterna som stod bakom att driva igenom motionen har inget intresse av någon fredsprocess och det är välkänt att BDS förhindrar samarbeten mellan palestinier och israeler – samarbeten som för freden närmare
5. BDS-rörelsens agenda är att Israel skall upphöra att existera

Läs mer om Coop Varbergs beslut att bojkotta israeliska produkter här:
http://www.varldenidag.se/nyhet/2015/06/01/Coopbutiker-i-Varberg-bojkottar-alla-israeliska-varor/

Var social, dela med dig!