Studietiden mer än studier

Det är terminsstart, upprop i lektionssalarna runt om på landets universitet och högskolor. En nervös förväntan infinner sig hos många, för en hel del är det första gången på universitetet/högskolan. Den spända och positiva förväntan blandas ibland med oro över hur livspusslet ska gå ihop. Studietiden är mer än studier. Relationerna, ekonomin, bostaden och allt det andra ska fungera. Du ska kunna leva livet, hela livet – studietiden är ingen parentes mellan ungdoms- och gymnasieåren och arbets- och familjelivet.

Många studenter och blivande studenter oroar sig över boendet. Man har blivit erbjuden studieplats men har ingen bostad. För att det ska byggas fler bostäder har regelverket kring byggandet förenklats för studentbostäder, planprocessen har kortats och andrahandsuthyrningen har underlättats. Detta arbete måste fortsätta.

För oss kristdemokrater är det en självklarhet att flit ska löna sig och att trösklarna för jobbdebuten blir lägre. Den övertygelsen delar inte partierna på vänsterkanten som istället vill höja skatter och avgifter som gör det dyrare för arbetsgivare att anställa unga och som gör det mindre lönsamt att jobba. Det är helt fel väg att gå. Vi slår vakt om och vill utveckla de reformer som vi kristdemokrater tillsammans med resten av alliansregeringen genomfört under de två senaste mandatperioderna, rot- och rutavdragen och de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga, den sänkta restaurangmomsen och inte minst jobbskatteavdragen.

Att finna en partner och bilda familj är bland det mest värdefulla människor är med om i livet. Men under studietiden kan den ekonomiska situationen vara tuff för många, därför vill Kristdemokraterna förbättra stödet till ekonomiskt svaga barnfamiljer genom att höja barndelen i bostadsbidraget. Vi vill också avskaffa inkomsttaket för inkomster vid sidan om studierna, vilket påtagligt skulle kunna förändra arbetande studenters situation.

Var social, dela med dig!
, , ,