Försvåra inte för hjälpinsatser

Under den senaste tiden har vi alla sett fasansfulla bilder från den flyktingkatastrof där människor flyr undan krig och förtryck. Men vi har glädjande nog också sett ett stort och växande engagemang. Många vill hjälpa. Enskildas och civilsamhällets beundransvärda insatser kompletterar det som det offentliga Sverige och EU-länderna måste göra. Det ska därför uppmuntras och stärkas.

Men istället för att uppmuntra gör nu regeringen tvärtom. I en tid där allt engagemang behövs, försvårar nämligen regeringen enskildas givande till människor i nöd genom att ta bort den relativt lilla möjligheten till skattereduktionen på gåvor som alliansregeringen införde.

Reformen med gåvoavdrag har varit – och är – en succé. Många hundra miljoner extra har kommit fattiga, flyende och förföljda till del via hjälporganisationer. Hjälporganisationerna har sett en kraftig ökning av gåvorna sedan reformen infördes och de är tydliga med att gåvoskatteavdraget är den största orsaken. Regeringen räknar med att dra in 250 miljoner på borttagandet. När några organisationer själva berättar vad 250 miljoner kronor skulle kunna användas till blir det än mer uppenbart vilka dramatiska konsekvenser ett avskaffande skulle kunna få. Röda Korset skulle kunna ge mat som räcker i en månad till 3 246 753 personer i Syrien, Individuell Människohjälp skulle kunna lyfta fyra miljoner utsatta kvinnor i Indien ur extrem fattigdom och Plan Sverige skulle kunna stoppa en miljon barnäktenskap.

Av regeringens alla skattehöjningar i den kommande budgeten framstår därför skattehöjningen på gåvor till hjälporganisationer som den allra märkligaste.

Hjälporganisationer har vädjat till regeringen att tänka om. Regeringen har till och med själva tillstått att ett avskaffande av reformen kan komma att minska givandet, till exempelvis organisationer som Rädda barnen, Röda Korset och UNICEF. Svenska folket uppskattar också reformen. Enligt en opinionsundersökning från Novus vill mer än två tredjedelar behålla eller utöka gåvoavdraget. Men ändå vägrar regeringen att backa.

Sverige ska hjälpa i den situation som nu råder. I det arbetet behövs alla. Att då avskaffa den lilla uppmuntran som gåvoavdraget är – trots att frivilligsverige vädjar om motsatsen – är inte bara okänsligt utan också skadligt.

Vi kristdemokrater drev igenom gåvoavdraget. Men det är förstås inte därför det är så sorgligt att det avskaffas, utan för att det erkännandet och den uppmuntran till givande som reformen inneburit nu byts i dess motsats.

Var social, dela med dig!