Mp ignorerar mjölkbönderna

Det pågår en djup mjölkkris i Sverige. Det är oroväckande att den sammanfaller med att Miljöpartiet sitter i regeringen. Svansföringen är hög men det är tydligt att de fokuserar på storstadsväljarna, inte på djurbönderna. De pratar gärna om vilket mervärde svenska livsmedel har i konkurrensen. Men problemet är inte att svenska varor inte står sig i konkurrensen. Det handlar om att det är orimliga konkurrensvillkor. Kristdemokraterna har presenterat flera förslag för att förändra läget. Här är några:
• Ta bort beteskravet för kor som går i lösdrift. Djurhållningen har förbättrats avsevärt sedan djurskyddslagstiftningen 1988 så kravet är inte längre ändamålsenligt. De allra flesta bönder skulle släppa ut sina kor ändå. Skillnaden blir att bonden slipper tidskrävande journalföring och administration. Undersök också om vi kan införa betesersättning.
• Missgynna inte inhemska bönder i offentliga upphandlingar. I dag köper kommuner och landsting ofta in livsmedel som producerats i andra EU-länder under förhållanden som inte är lagliga i Sverige.
• Regeringen måste ge löfte om att inte höja skatten på handelsgödsel under mandatperioden samt återigen sänka arbetsgivaravgiften för att anställa unga.

Något måste göras nu! Kristdemokraterna har flera förslag. Känner någon till Miljöpartiets?

Var social, dela med dig!
, ,