Att se sina medmänniskor – civilkurage

Ikväll är jag med i svt-debatt och debatterar civilkuragelag

I svensk rätt finns ingen allmän skyldighet att avslöja eller hindra brott. Det finns inte heller någon plikt att anmäla ett brott som redan har begåtts eller någon allmän skyldighet att bistå personer som befinner sig i livsfara. Människor väljer alltför ofta att titta bort när de ser något oroande. Många vill inte se. Kanske i rädsla, men också för att man helt enkelt inte bryr sig. Man vill inte bli inblandad. Men vi var och en kan inte avsäga oss vårt ansvar. Någon måste larma när ett brott begås. Någon måste säga ifrån när någon utsätts för kränkningar. Denna någon är du och jag.

En civilkuragelag skulle innebära en lagstadgad skyldighet att efter förmåga hjälpa någon som är i nöd. Exempelvis är det rimligt att ringa efter ambulans när någon är svårt skadad eller påkalla hjälp när någon befinner sig i nöd.

Varför ska just jag vara den som träder ut ur mängden och går fram till den alkoholiserade mannen som inte ser ut att må bra, varför ska jag behöva göra något om jag misstänker att grannfrun blir misshandlad, och varför ska just jag agera när jag ser någon som mobbas eller misshandlas? Varför just jag, när ingen annan gör något? Man kan ställa en motfråga för att få ett svar. Vem annars? Vems ansvar är det att hjälpa en medmänniska i nöd? Kan man delegera det ansvaret till ”någon annan”? Kristdemokraterna tycker inte det. Därför vill vi ha en bred diskussion om Sverige behöver en lag som gör dig skyldig att hjälpa när du kan och har möjlighet.

I flertalet andra länder i Europa såsom Norge, Finland, Tyskland, Frankrike, Belgien, Schweiz och Danmark finns redan en motsvarande sådan civilkuragelag. Straffansvarsutredningen (SOU 1996:185) kom också fram till att det bör finnas en lag i Sverige som gör det oacceptabelt att förhålla sig passiv när annan människa befinner sig i livsfara. I höstas presenterades en ny utredning – handlingspliktsutredningen. Även om utredaren inte bedömer att en allmän skyldighet att bistå en person i nöd ska införas, så finns det i och med utredningen ett aktuellt, konkret och genomförbart förslag att diskutera.

En lagstadgad skyldighet att hjälpa en nödställd uppmuntrar och uppmärksammar ansvar. Det är inte godtagbart med likgiltighet eller passivitet när en medmänniska är i nöd. Vi vill se ett samhälle där fler vågar ta ansvar och där vi bryr oss om varandra. Ett sätt att uppmuntra detta ansvar är att införa en civilkuragelag.

Update:
Fick sagt allt för lite. Japp medverkade i svt-debatt förra veckan http://www.svt.se/debatt/

Var social, dela med dig!
, ,