Frågestund

image

Idag frågestund.

Fru talman

Många kommuner står nu inför en svår situation när de på kort tid ska hitta bostäder till såväl nyanlända som de många andra bostadssökanden.
Många kommuner är tydliga med att lagar och regler måste förenklas om kommunerna på sikt ska klara att lösa bostadsfrågan. Största stötestenen enligt många är riksintressena som begränsar tillgången på mark då naturvärden, friluftsliv och kultur ska skyddas.

De flesta områdena som snabbt kan bebyggas har fyra fem skydd på varandra.

Utöver detta har flera kommuner nämnt nuvarande bullernivåer som en försvårare omständighet för byggande.
Nu måste man ta ansvar, det är viktigt att anpassa politiken efter verkligheten och den stora bostadsbristen, Min fråga till vad är regeringens ståndpunkt att göra bostäder till ett riksintresse?

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Fru talman,
En satsning som inte kommit någon till del pga för krångliga regler.
Hur stor ska krisen bli innan regeringen agerar – redan innan årsskiftet skickade Boverket ett pm till regeringen, av promemoria vill Boverket att regeringen ska få möjlighet att utlysa så kallat kristillstånd. Det skulle innebära att Sveriges 290 kommuner inte behöver bryta mot plan- och bygglagen. När går regeringen vidare med detta förslag?

Ställde två frågor. Fick inget svar. Något om mer pengar i budget – ja som inget fått del av glömde statsrådet säga…
Ministern kör en förhalningsteknik som inte är till regeringens fördel. Bostadspolitiska samtal pågår men regeringen måste säga vad de tycker i frågor och lägga fram förslag även under dessa samtal.

Var social, dela med dig!