Hyresrätten, ägarlägenheten, till- och frånval

Herr/fru talman
Vi debatterar idag cirka 60 yrkanden från motioner från allmänna motionstiden 2014/15 och 2015/16. Jag vill lyfta några delar i betänkandet särskilt.

Till/frånval
Bostaden är för de allra flesta människor den tryggaste platsen man vet. Det är ingen slump att uttrycket ”att känna sig hemma” är mycket positivt laddat. Hemmet eller bostaden är något väldigt centralt inte bara för människors trygghet utan också för människors arbetsliv och fritidsliv. Valfrihet och olika bostadsalternativ är för oss i Kristdemokraterna grunden och har alltid varit så. För att få en modern bostadsmarknad är det viktigt att förändra och utveckla hyresrätten, likaså att öka valfriheten inom hyresrätten.

Många föredrar att bo i hyresrätt, över tre miljoner svenskar har valt denna bostadsform, eftersom det är ett bra boende med hög servicenivå. Hyresrätter ser väldigt lika ut i Sverige. Går man in i en hyresrätt från 1990-talet ser den likadan ut, oavsett om det gäller en lägenhet i Malmö, Stockholm eller Östersund. Man känner igen kaklet, man känner igen badkaret och kranarna. Vi har idag ett standardiserat boende när det gäller hyresrätter. Det är inte rätt väg att gå för framtiden.

En möjlighet för hyresgäster att göra olika tillval och frånval skulle främja hyresrätten som boendeform. Att kunna anpassa sitt boende till det egna personliga valet tar vara på potentialen i upplåtelseformen. I stället för standardisering kan en blandning ge utrymme för en lägre standard för den som önskar. Till dessa hör till exempel unga som har svårt att få pengarna att räcka till och vars boendehorisont kanske är kortare. Samtidigt borde det vara möjligt att bygga ännu dyrare för dem som vill ha högre service och högre standard på materialvalen. Variationen bereder väg för att göra hyresrätten mer attraktiv och ge ett bredare utbud av hyresrätter. Att förändra och utveckla hyresrätten leder till socialt engagemang, möjlighet att utveckla kringtjänster och öka kvaliteten i boendet.

Ägarlägenhet
Jag är glad att det blivit ett tillkännagivande gällande en alliansmotion med uppmaningen att hyreslägenheter i flerbostadshus ska kunna omvandlas till ägarlägenheter. Ägarlägenheter har funnits sedan 2009, men endast i nyproduktion. I andra länder är ägarlägenheten ofta den vanligaste boendeformen.

Att tillåta en mångfald av boendeformer motverkar boendesegregation och ger möjlighet för människor att investera i sitt boende utan att behöva flytta. För att ytterligare förenkla den här övergången vill också civilutskottets majoritet att regeringen tar fram ett hyrköpssystem för bostäder.

Genom ägarlägenhetsreformen har bostadsmarknaden tillförts ytterligare en boendeform för flerbostadshus. Denna bidrar till mångfald i boendet samt en ökad valfrihet för dem som har möjlighet att finansiera ett förvärv av en ägarlägenhet. Än så länge har förhållandevis få ägarlägenheter bildats, vilket hänger samman med konjunkturläget och en viss osäkerhet bland marknadens aktörer kring det nya fastighetsslaget. Inom bostadsbranschen finns det emellertid en tilltro till ägarlägenheten som boendeform, och allt fler nybyggnationer planeras.

En annan omständighet som har begränsat ägarlägenhetsreformens genomslag är att ägarlägenheter får bildas enbart i samband med nyproduktion. En möjlighet att omvandla befintliga bostäder i flerbostadshus till ägarlägenheter skulle ytterligare bidra till att ägarlägenheter skapas, med de positiva effekter som är förknippade med detta.

Hyresstatistik
För att stärka konsumentens makt och kunskap om hyresutvecklingen behövs en förstärkning av hur hyresstatistik presenteras.

Statistiken behöver göras tillgänglig för bostadskonsumenter.

En god hyresstatistik skulle förbättra debatten kring hyresrätten och göra klart vad som gäller. Då får vi svart på vitt besked om prisskillnader mellan en hyresrätt i ett nedgånget förortsområde och exklusiv innerstadsadress.

Är prisskillnaden obefintlig, något som återkommande indikeras, då reser de en rad frågor om rimligheten i detta. Som konsument skulle man med bättre transparens få utökade möjligheter att följa hyresutvecklingen och mobilisera när orimligheterna i dagens hyressättningssystem blir uppenbara.

Att detta inte kan överblickas på ett vettigt sätt i dag försvagar konsumentens ställning.

Bifall reservation 11

Var social, dela med dig!