Inrättande av ett testamentsregister

Fråga 2015/16:1058 Inrättande av ett testamentsregister

av Caroline Szyber (KD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ett testamente är en persons yttersta vilja, den sista viljan som manifesteras i ett testamente och bör därför i alla avseenden respekteras och värnas. Det är dock inte ovanligt att testamenten försvinner eller att tvister om testamentens giltighet uppstår.

Många förvarar sina testamenten i bankfack, hos advokat eller bouppteckningsföretag. Detta lämnar inga garantier för att testamentet kommer fram vid testators död, att advokatbyrån inte lagts ned före dödsfallet eller att bankfacket öppnas inför vittnen.

Bouppteckningar och äktenskapsregister är alla registrerade hos myndighet. Motsvarande för testamentet saknas emellertid. Skatteverket utarbetade 2008 ett förslag till ett frivilligt officiellt testamentsregister dit testamenten skulle kunna skickas för att sedan skannas in och sparas elektroniskt. Absolut sekretess skulle råda och originalet återsändas. Hanteringen skulle enligt utredningen finansieras med en avgift som erläggs till myndigheten vid registrering av testamentet.

Skatteverket är den myndighet som är bäst skickad att inneha ett testamentsregister då de redan har ansvar för registrering av dödsfall, utfärdande av dödsfallsintyg och folkbokföring. Vid registrering av dödsfall kan då myndigheten uppmärksamma anhöriga om förekomsten av testamente. När civilutskottet nyligen besökte Skatteverket uttalade verket sig också positivt till tanken att hantera ett testamentsregister.

Att Sverige saknar ett testamentsregister ökar risken för att testamenten förfalskas, förstörs eller helt enkelt kommer bort. Det som brukar anföras emot ett register är frågan om äktheten i ett testamente, men i slutändan är det alltid en fråga för rättsväsendet, likaså att det numera finns privata alternativ. Men detta är en fråga av det slaget att det bör kunna skötas av myndighet, speciellt när Skatteverket själva sagt de skulle klara av uppgiften utan problem.

Riksdagens lagutskott har krävt att regeringen inom en snar framtid ska lägga fram ett förslag om ett testamentsregister (se 2005/06:LU 10 s.9 F).

Med anledning av ovan anförda vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Avser ministern att verka för att regeringen lämnar förslag om att hos Skatteverket inrätta ett testamentsregister ?

Var social, dela med dig!