Turkiet måste hålla sin del av migrationsavtalet

Pressmeddelande
Stockholm den 13 maj 2016

Turkiet måste hålla sin del av migrationsavtalet

– Sverige måste stå fast vid att Turkiet måste genomföra de reformer som krävs för att de ska få den av EU utlovade viseringsfriheten för sina medborgare.

Det säger Caroline Szyber efter dagens samråd i EU-nämnden med regeringen. Turkiet har ännu inte uppfyllt 7 av 74 åtgärdskrav, fem av dem är mycket brådskande och rör korruptionshinder, dataskydd, avtalsförhandling med Europol, rättsligt samarbete med EU:s medlemsstater samt revidering av terroristlagstiftning.

Caroline Szyber och Désirée Pethrus som företräder Kristdemokraterna i EU-nämnden har reagerat på otydligheten gentemot Turkiet.

– Turkiet ska inte få en gräddfil in i EU. EU måste stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter. EU:s värderingar ska vi inte tumma på. Särskild frågan om terrorlagstiftningen i Turkiet är viktig, säger Caroline Szyber.

– Dagens antiterrorlagstiftning i Turkiet stryper den fria tillgången till information. Tillgången till sociala medier har begränsats liksom internet. Kritiska journalister har trakasserats, förlorat sina jobb och hamnat i fängelse. Landets långa historia av förtryck gentemot sina minoriteter som kurder, kristna, armenier, syrianer, kaldéer, araber, aleviter men också romer har alltför länge förnekats sina rättigheter och diskrimineras i en hårdför assimileringspolitik, säger Désirée Pethrus.

– Risken är att EU-kommissionen vill skynda på viseringspolitiken mot Turkiet för att de ska stå kvar vid det avtal som EU slöt med Turkiet den 18 mars. Ett krav från Turkiet var då att de skulle få viseringsfrihet för sina medborgare. De kan inte tillåtas utöva utpressning gentemot EU i flyktingkrisens spår, avslutar Caroline Szyber.

Var social, dela med dig!
,