Blandade aktiviteter innan riksdagen öppnar

Förra veckan många möte, konferenser förutom motioner och budget. I helgen visade jag runt en grupp politiker från Taiwan i riksdagen http://cnnews.rti.org.tw/m/news/detail/?recordId=291721
Jag deltog också i manifestation för Israel. Många bra talare bland annat Ebba Busch Thor som också skrev i Expressen:

”Jag deltar i Israelmanifestationen i dag för att visa stöd för det judiska folkets fri- och rättigheter och för staten Israels rätt att existera. Israels existens är hotad och landet utsätts återkommande för granat- och terrorattacker. Men i den svåra konfliktsituation som råder begås det fel och misstag – från alla sidor. Mitt deltagande handlar exempelvis inte om ett stöd till illegala bosättningar och ockupation. Något vi inte stöder. För mig handlar det om Israels rätt att existera och strävan efter en fredlig tvåstatslösning.
Israel är det enda landet i Mellanöstern som har fri press, religionsfrihet och yttrandefrihet, som bygger på demokratiska värderingar och står för jämställdhet mellan kvinnor och män samt lika rättigheter för Hbt-personer.
Israel är det enda landet i Mellanöstern där kristna kan leva i trygghet – och där man aktivt arbetar för att människor med olika religion ska kunna leva i fred sida vid sida. Mot bakgrund av detta blir den ofta mycket aggressiva kritiken mot staten Israel helt oproportionerlig.
Jag och mitt parti kommer alltid att stå upp för respekten för de mänskliga rättigheterna och varje lands rätt till självbestämmande. Hoten och hatet mot den judiska befolkningen måste upphöra. Kampen mot antisemitismen måste fortsätta tills den judiska befolkningens rättigheter är uppnådda och ingen upplever sig hotat på grund av sin etnicitet. Detta är vad mitt deltagande handlar om.”

Glad att det byggs studentbostäder, för det behövs verkligen, och när jag träffade Anders Andersson i förra veckan passade jag på skicka med en hälsning till en invigning han skulle till. Anders Andersson har tidigare varit riksdagsledamot och framför lyckönskningar från bostadsutskottets ordförande Caroline Szyber som han träffat tidigare under dagen. Mer i Accentmagasin.

Igår distriktsstyrelse sedan cykla hem genom stan. Sval sommarkväll inte höst än på ett tag till hoppas jag!

Var social, dela med dig!