Sänkta ingångslöner ger fler jobb

Sänk ingångslönerna med den nya introduktionsanställningen – då kan fler få jobb.

Under hela 2000-talet har ingångslönerna stigit snabbare än övriga löner. Detta trycker ihop lönestrukturen och gör det dyrare att anställa i jobb med låga kvalifikationskrav. För arbetsgivarna, som vill prioritera att belöna senioritet blir det svårt då kostnaden för att nyanställa stigit. Följaktligen har löneskillnaderna mellan de som har erfarenhet i ett yrke och de som nyss tillkommit i branschen blivit mycket små.

I till exempel detaljhandeln har ingångslönerna stigit med 78 procent sen år 2000. När enkla jobb blir dyrare försvåras möjligheterna att få arbete för den som har en svag position på arbetsmarknaden, särskilt drabbas ungdomar och nyanlända. Enligt Ekonomifakta har vi i dagsläget 127 000 arbetslösa som saknar utbildning.
Kostnaderna för att subventionera olika arbetsmarknadsåtgärder via arbetsförmedlingen uppgår till flera miljarder. Vi tror att arbetsgivare vill anställa utan subventioner från stat ifall man kan anställa oerfarna personer till en lägre kostnad under en övergångstid av maximalt 5 år. Sedan ska man ha nått ordinarie lönenivå.

Kristdemokraterna föreslår därför en ny anställningsform – introduktionsanställning. Det ska vara en ny anställningsform som tillåter en lön som är lägst 75 procent av kollektivavtalsenlig nivå på löner upp till 22 000 kronor. Personen ska ges utbildning på 25 procent av tiden på jobbet, av arbetsgivaren. Målet är att det ska vara enkelt för företaget att anställa. Ingen byråkrati via arbetsförmedlingen, och inte heller några bidrag som de måste granska. Den lägre ingångslönen via introduktionsanställningen gör också att ingångslöneracet kan hejdas och tröskeln till arbetsmarknaden sänkas.

Désirée Pethrus (KD), riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk talesperson
Caroline Szyber (KD), riksdagsledamot och ordförande i civilutskottet

Var social, dela med dig!
,