Debatt om överklagande

I onsdags satt jag på morgonen i paneldebatt om överklagade hos Sveriges Byggindustri läs i Hem och hyra om den.

– Klart att det är kostnadsdrivande och ett problem, framför allt för mindre aktörer i byggbranschen, sa Caroline Szyber, Kristdemokraterna.

Våra förslag om överklagande

också våra förslag vara med kanske?
– Ta bort länsstyrelserna som instansnivå även när det gäller bygglov.
– Begränsa den sakägarkrets som har rätt att överklaga bygglovs- och detaljplanebeslut.
– Införa en avgift vid överklagande av detaljplaner.
– Utreda förutsättningarna för att begränsa överklagande av bygglov när inga nya omständigheter tillkommit sedan detaljplan överklagats
– Införa tidsfrist för överklaganden.

Ang rapporten som tagits fram var den intressant. Mig veterligen är det den enda rapporten i sitt slag. Mastersuppsatsen visar är att viktiga detaljplaner överklagas. Och detaljplaner som ligger nära andra bostadsområden, detaljplaner i områden med ganska goda socioekonomiska förhållanden överklagas oftare än i områden där det bor människor med lägre inkomster. Uttryckt på annat sätt : sannolikheten att detaljplaner i Danderyd överklagas är betydligt större än detaljplanen i Tensta eller Rinkeby.

Vill vi minska antalet överklaganden så måste:
kommunpolitikerna kommunicera tillväxt, våga stå upp för att kommunen måste växa och förklara varför. Inte backa så fort det blåser. Det här är svårt men nödvändigt.

Översiktsplaneringen vara fungerande. Kommuner ägnar sig ibland lite för mycket åt att bygga hus, och för lite åt att bygga stad. Översiktsplanen ska kommuniceras, följas och tas fram.

Medborgardialogen måste hanteras öppet och transparent och i god tid. Det här är egentligen så enkelt men så svårt men människor som inte får information i tid och blir tagna på sängen reagerar med ryggraden och säger nej, nej och åter nej.

Men det gäller att inte bara uppmana till att komma in med idéer, man måste våga lyssna också och ta till sig av de goda idéerna.

Sedan tyckte jag denna artikel på Aftonbladet är riktigt bra.

Var social, dela med dig!
,