Rekord i floskelbingo

Ibland läser jag artiklar från andra partier och känner att där tummar de på sanningen. Men förra veckan tog nog Miljöpartiet rekord i floskler och lögner i en debattartikel där de slår sig för bröstet helt utan grund. Kursivt är vad de skriver, min kommentar nedan.

Miljöpartiet har länge arbetat för fler studentbostäder.

Miljöpartiet har länge motarbetat tillkomsten av fler studentbostäder genom att driva gröna kommunala särkrav, försvara dyra bullerskydd och hålla en armé av kommunpolitiskt aktiva miljöpartister som gör vad de kan för att stoppa, skjuta upp och komplicera tillkomsten av nya studenbostäder.

Till de åtgärder som bidragit till detta kan räknas investeringsstöd till små och klimatsmarta bostäder

Finns bara i regeringens budgettexter och högtidstal. Investeringsstödet som det inte ens finns en modell för ska tydligen ha bidragit till att det byggs mer studentboenden?!

att det statliga bolaget Akademiska Hus har fått i uppdrag att bygga och avyttra mark till studentbostäder

Var något som Stefan Attefall initierade.

regelverket för planprocesser och byggande har förenklats utan att ha försämrats.

Var något som Stefan Attefall initierade.

utvecklingen går åt rätt håll

Inte tack vare, utan trots Miljöpartiet.

Regeringen har nyligen aviserat att statliga fastighetsbolag ska se över sin marktillgång för att hitta lämplig mark till studentbostäder.

Arbetet försvåras av Miljöpartiets parallella jakt på mark att skydda som naturreservat eller riksintresse.

Därpå bör kommuner i en högre utsträckning än i dag prioritera studentbostäder vid marktilldelning, och vara beredda på att inte maximera priset vid markupplåtelse eller försäljning.

Vilka pengar har miljöpartiet avsatt till detta?

Var social, dela med dig!