En budget för ett tryggare Sverige

Vi har i dagarna presenterat vårt alternativ till den rödgröna regeringens budget. För att öka tilliten och tryggheten satsar vi på att stärka familjen, öka de äldres möjligheter till ett gott liv, vi riktar reformer till utsatta på arbetsmarknaden och vi investerar i en bättre vård och äldreomsorg. I avsaknad av reformer från regeringen på de stora samhällsutmaningarna visar vi hur Sverige kan styras bättre idag för att bli ett starkare samhälle imorgon. Alltför många människor ställs idag utanför en arbetsgemenskap, inte minst många utrikes födda med lägre utbildning. Vi vill införa introduktionsanställningar där man till något lägre ingångslön får lära sig jobbet på jobbet. Vi föreslår samtidigt dubbelt jobbskatteavdrag på låga inkomster för nyanlända, unga upp till 25 år och personer som kommer från långvarig arbetslöshet. Det ökar drivkrafterna till jobb och bidrar till att fler enkla jobb kan växa fram.

Trygga familjer är en förutsättning för att samhället ska fungera bra. För att föräldrar och barn ska känna tillit behövs en bra skola, en trygg barnomsorg och en vardag som fungerar. För att stärka familjernas ekonomi föreslår kristdemokraterna ett jobbskatteavdrag för föräldrar om 500 kr i månaden. Jobbar båda föräldrarna blir det 1000 kronor i månaden för en familj. Vi föreslår också höjt bostadsbidrag för ekonomiskt utsatta barnfamiljer.

Vi vill sänka skatten för pensionärer med 2,2 miljarder så att pensionsinkomster upp till 14 000 kr jämställs med arbetsinkomster, vilket innebär en skattesänkning på 2400 kronor per år. Utöver det uppmuntrar vi alla som kan och vill att jobba längre genom att ta bort den särskilda löneskatten för äldre och införa dubbelt jobbskatteavdrag redan från 64 års ålder. Dessutom höjer vi bostadstillägget för de sämst ställda pensionärerna med 500 kronor för ensamstående och 300 kronor för samboende.

Vi satsar också tungt på polisen. Fler unga poliser än någonsin lämnar nu polisen. Därför skjuter vi till 2 miljarder kronor mer än regeringen för att både kunna utbilda och anställa fler poliser samt höja lönenivån.

Slutligen prioriterar kristdemokraterna vården och äldreomsorgen. Vårdpersonalen måste få göra det man är bäst på – vårda patienter. Därför anslår vi resurser för att skapa vårdserviceteam som kan utföra vissa arbetsuppgifter som frigör tid för den vårdutbildade personalen.

För att bekosta våra satsningar säger vi bland annat nej till regeringens misslyckade byggsubventioner och arbetsmarknadsåtgärder. Kristdemokraterna prioriterar familjer, pensionärer och välfärdens grundläggande funktioner.

Jakob Forssmed (KD), ekonomisk-politisk talesperson
Caroline Szyber (KD), bostadspolitisk talesperson

Var social, dela med dig!