Har regeringen gett upp?

När vi i veckan fick höstbudgeten presenterad frågade vi oss om regeringen gett upp. Gett upp om jobben. Gett upp om polisen. Gett upp om vården. Gett upp om offentliga finanser. Hur kan man annars vara så nöjd? De lutar sig tillbaka och njuter av högkonjunkturen som om den varar för alltid. Det är rätt att det går bra för Sverige på många sätt. Alliansens reformer de senaste tio åren gör att vårt land står sig starkt. Men vi ser en del orosmoln och allt fler börjar tvivla på att vi är på rätt väg. Regeringen måste nu börja agera på allvar.

Den stora faran vi kristdemokrater ser när regeringen inte möter människors oro med tydliga besked är att tilliten minskar och misstron får lättare fäste. Sveriges dolda tillgång, tilliten, måste vårdas. Den går inte att ta för given. Hög tillit har byggt Sverige starkt, det är kanske det viktigaste smörjmedlet vi har i ekonomin.

När människor upplever att livschanser försämras för vissa, trots att det går bra för Sverige, måste vi politiker visa på att det är möjligt för alla som kan jobba att få ett jobb och bidra till samhället. När bostadsbristen ökar måste vi ta bort onödiga regler och möjliggöra ökat byggande. När målet om en jämlik vård inte uppnås måste vi våga förändra i grunden. När polisen inte mäktar med att skapa trygghet i hela samhället måste vi ge dem resurser och verktyg att klara sin uppgift.

Hemligheten bakom en väl fungerande välfärd är att så många som möjligt går till jobbet varje dag. Därför borde regeringen, istället för att sitta nöjda på Rosenbad, vrida på alla tänkbara jobbkranar. Ta intryck av expertmyndigheter och finanspolitiska rådet. Göra något åt problemet med höga ingångslöner och krav som stänger ute personer med lägre kvalifikationer. Bygga ut RUT-tjänsterna. Införa Introduktionsanställningar som vi föreslagit där man får lära sig jobbet på jobbet med lite lägre lön första åren. Sluta höja skatten på arbete och sluta låna till utgifter. Regeringen borde verkligen ta tillfället att i högkonjunktur göra långsiktiga reformer.

Att de inte tar tag i de stora samhällsutmaningarna riskerar skada sammanhållningen och tilliten i vårt land. I ett läge där trösklarna till arbetsmarknaden blir allt högre behöver Stefan Löfven ta till kraftfulla åtgärder, inte bara fila försiktigt på ytan.

Inom kort presenterar vi vårt budgetalternativ. Fokus kommer att ligga på fler jobb. Tillgänglighet och jämlikhet i vården. Valfrihet och värdighet i äldreomsorgen. Och ett rejält tillskott till polisen. Trygghet ska inte vara en lyxvara. Så vårdar vi den tillit som byggt Sverige starkt.

Jakob Forssmed (KD), ekonomisk-politisk talesperson
Caroline Szyber (Kd), bostadspolitisk talesperson, riksdagsledamot

Var social, dela med dig!