I mål – 42 motioner

14600935_10157569924545296_273850252029434827_n

Nu är årets motionsmarathon över så bebisen kan komma 😉 Utöver budget, kommittémotioner, partimotioner, enskilda motioner, Alliansmotioner blev det 3 följdmotioner. Totalt 42 st. Vilka veckor men nu i mål! Tack alla duktiga tjänstemän, allra främst Jonathan Lindgren, för väl utfört arbete!!
Denna bild på min första motion i år, blev motionär nr 2 i riksdagen men nästa år då!!!

I tisdags panelsamtal om våld i nära relation & om civilkuragelag för juridikstudenter som också hade väldigt bra frågor. Vi var i vackra aula Magna ute på universitetet.

Igår kom sexualbrottkommitténs med sin utredning om våldtäktsbrott/samtycke mm. Nej är nej och ja är ja blir förhoppningsvis lite tydligare med den nya lagstiftningen. Samtycke är något kristdemokraterna arbetat för länge, det är en viktig markering i svåra fall där ofta ord står mot ord. Förhoppningsvis ändrar detta normen / synen då perspektivet frivilligt deltagande lyfts fram tydligare.

Var social, dela med dig!