Svenskt anseende skadas av svenska institutet

Ställde i veckan fråga med anledning av den åsiktsregistrering och blockering som skett av Svenska institutet. Nedan pressmeddelande samt skriftliga frågan.

Pressmeddelande

Svenskt anseende skadas av svenska institutet

– Svenska institutets massblockering av personer de betecknar som nazister och näthatare är en pinsam och oroande historia.

Det säger Caroline Szyber efter att ha ställt en fråga till utrikesminister Margot Wallström där hon efterfrågar en analys av effekterna för svensk diplomati.

– Agerandet från Svenska institutet bidrar ju onekligen till den så kallade Sverigebilden.

– Jag känner mig orolig över en myndighetskultur där man gör urskiljningar av det slag man gjort, där man utan att blinka är beredda att brunstämpla hedervärda journalister, riksdagsledamöter och till och med främmande stats ambassadör.

– I anslutning till detta förväntar jag mig att ansvarig minister för samtal med myndigheten om vad som är ett godtagbart uppträdande från en svensk myndighet, avslutar Caroline Szyber.

Fråga 2016/17:1422 Svenska institutets blockering av följare

av Caroline Szyber (KD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

Svenska institutet ska vara en myndighet som skapar förtroende för Sverige och svenska kompetenser. Som myndigheten skriver på sin hemsida: Förtroende är grunden för utveckling i Sverige och omvärlden.

Svenska institutet har för sitt välbesökta Twitterkonto @sweden varje vecka en ny person som får hantera kontot i rollen som curator. Funktionen att kunna blockera följare har även delgivits innehavaren under denna vecka.

Under vecka 19 innehades kontot av Vian Tahir, som kallar sig nätsäkerhetsexpert och tycks jobba mycket med kommunikation och pr. I samråd med Vian Tahir beslöt myndigheten att blockera 14 000 följare/konton med motivationen att dessa konton ”ägnar sig åt drev, hot, hat och hets mot migranter, kvinnor och HBTQ-personer, men även mot organisationer som är engagerade i mänskliga rättigheter. Dessa konton har ofta högerextrem och/eller nynazistisk inriktning och hetsar även till våld”.

Utöver det har också ett fåtal konton plockats ut och blockerats utifrån curatorns personliga bedömning.

Bland de som har blockerats och fått epiteten näthatare och nynazist märks riksdagsledamöterna Jan Ericson (M) och Johan Hedin (C), Expressens utrikeskorrespondent Magda Gad och Israels ambassadör Isaac Bachman. Även den före detta curatorn, journalisten Margit Richert, blockerades.

Efter bred kritik har företrädare från Svenska institutet bett om ursäkt och ställt upp möjligheter för personer som anser sig vara felaktigt blockerade att återfå sin status som följare.

Åsiktsregistrering är en form av anteckning om medborgare i ett allmänt register, något som sedan 1975 inte får göras på grundval av politisk åskådning utan samtycke. Enligt yttrandefrihetsexperten Nils Funcke kan Svenska institutets agerande betecknas som åsiktsregistrering. Funcke efterlyser att en oberoende instans gör en principiell bedömning av om myndigheten har gjort en åsiktsregistrering. Ett flertal anmälningar till Justitieombudsmannen har inkommit för att pröva frågan om åsiktsregistrering.

Enligt regleringsbrevet som ministern utfärdade till Svenska institutet för 2017 ska Svenska institutet i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) bidra till genomförandet av departementets prioriteringar för offentlig diplomati.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

Har ministern tagit något initiativ till en analys för att granska effekterna av det skedda i relation till departementets prioriteringar för offentlig diplomati?

Var social, dela med dig!
,