Fastställande av föräldraskap

Fråga 2016/17:1714 Fastställande av föräldraskap

av Caroline Szyber (KD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Med tillsättningen av Utredningen om modernare regler om faderskap och föräldraskap avser regeringen att utreda möjliga moderniseringar för fastställande av faderskap. Direktiven (2017:28) till utredningen anger en ambition att förenkla möjligheterna till föräldraskapspresumtion.

Utredningen ska ta ställning till om gifta par automatiskt anses vara barnets föräldrar oavsett om det är en man och kvinna eller om det är två kvinnor som är gifta med varandra. Med föräldraskapspresumtionen följer vårdnaden där båda föräldrarna blir vårdnadshavare till barnet.

Enligt SCB föds cirka två tredjedelar av alla barn till ogifta föräldrar. För de här barnen är det fortfarande modern som bestämmer även om fadern får vårdnaden – en värdering från samhällets sida där fadern inte värderas likvärdigt med modern i föräldraskapet.

För att en förälder ska kunna ta ut exempelvis föräldradagar eller vård av barn behöver föräldern vara vårdnadshavare. Ett viktigt steg för att på riktigt modernisera föräldraskapet och samtidigt mena allvar med att mödrar och fäder ska dela lika på föräldradagarna är att båda föräldrarna har samma förutsättningar och värderas likvärdigt i sitt föräldraskap. Barnets rättigheter stärks också i de fall en av föräldrarna blir svårt sjuk eller avlider under graviditeten eller i nära anslutning till förlossningen.

Utredningsdirektivens avgränsning till enbart gifta par gör att ogifta föräldrar även fortsättningsvis bär ojämlika förutsättningar för att bli vårdnadshavare. Den modernisering direktiven eftersträvar är enbart teknisk och handlar om att man ska kunna fastställa faderskapet genom digitala lösningar, ungefär som när vi deklarerar. Nyblivna pappor ska alltså fortfarande genomgå en omodern process fast på ett modernt sätt.

Direktiven kunde ha haft en ambition att förenkla fastställande av föräldraskapet. Ett förslag kunde vara att i samband med inskrivningen på mödravårdscentralen ta uppgifter och registrera vilka som är barnets föräldrar. Detta kunde sedan utgöra underlag för fastställande av föräldraskapet och var ett jämlikt bemötande och värderande av föräldrarna oavsett om det är mamma eller pappa.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Tänker ministern ta några initiativ för att komplettera utredningsdirektiven så att utredningen undersöker vilka författningsändringar och andra åtgärder som bedöms nödvändiga eller lämpliga för att möjliggöra fastställandet av ett föräldraskap oavsett om barnets föräldrar ingått äktenskap eller ej?

Var social, dela med dig!