Barnets lika rätt till båda sina föräldrar

Skriver på Dagens juridik med Hanns Boris. Följer upp min skriftliga fråga fokus är om den utredning som pågår om fastställande av föräldraskap och vikten av att man även ser över vårdnadsfrågan.

Låt alla barn behandlas lika, oavsett om deras föräldrar är gifta eller inte. Det är länge sedan vårt samhälle aktivt särbehandlade barn som fötts utanför ett äktenskap. Men samhället tilldelar dem fortfarande inte lika rätt till sina föräldrar.

Tidigare i våras meddelade dåvarande justitieministern Morgan Johansson att regeringen tillsätter en utredning för hur fastställande av föräldraskap ska kunna moderniseras. I nyhetsrapporteringen kring utredningen låg fokus på att föräldraskap ska kunna fastställas genom digitala lösningar.

Det som verkligen behöver moderniseras är möjligheten till fastställande av föräldraskap i ett tidigt skede av graviditeten, exempelvis redan på Mödravårdscentralen. Därtill behöver den enkla processen även innebära att vårdnaden om ett barn följer fastställandet av föräldraskapet oavsett om föräldrarna är gifta eller ej.

I början av sommaren ställde jag – Caroline Szyber – en skriftlig fråga till ministern om just detta.

Efter att en ny minister under sommaren tagit över de civilrättsliga frågorna kom också svar från Heléne Fritzon att utredningen ska undersöka hur reglerna om fastställande av föräldraskap för ogifta tillämpas och hur de kan förenklas, vilket också framgår av direktivet.

Vad som varken framkommer i direktivet eller i Heléne Fritzons svar är om vårdnaden ska följa föräldraskapet eller om den fortsatt ska följa äktenskapet.

Idag är det cirka två tredjedelar av alla barn som föds till ogifta föräldrar (SCB). För de här barnen är det fortfarande mamman som bestämmer om även pappan får vårdnaden – en värdering från samhällets sida där pappan inte värderas likvärdigt med mamman i föräldraskapet.

Förutom att syftet med utredningen är att åstadkomma en mer ändamålsenlig, jämlik och modern reglering ska utredningen även komma med förslag som är könsneutrala.

Eftersom utredningen även har i uppgift att utreda fastställande av föräldraskap för lesbiska par är det oklart om det könsneutrala perspektivet gäller i förhållandet mellan mamma och pappa eller om det könsneutrala perspektivet gäller i förhållandet mellan mammans partner, om det är en man eller kvinna. Detta måste klargöras.

Om det könsneutrala perspektivet avser förhållandet mellan mamma och pappa, samt mellan mamman och hennes partner, utgår vi från att utredningen även kommer med förslag om att vårdnaden följer fastställandet av föräldraskapet.

Annars är förhållandena mellan mamman och barnets andra förälder alltjämt inte jämlikt och då bör regeringen omgående komplettera direktivet till utredningen om modernare regler för föräldraskap med uppdrag att utreda vilka författningsändringar och andra åtgärder som bedöms nödvändiga eller lämpliga för att vårdnaden om ett barn ska följa fastställandet av föräldraskapet.

Det handlar om barnets lika rätt till båda sina föräldrar oavsett om de är gifta eller inte.

Var social, dela med dig!